Wiadomości

ORLEN zakontraktował dostawy ropy naftowej od Tatneft Europe AG

PKN ORLEN podpisał długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej do Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Umowa przewiduje dostawę surowca w ilości od 3,6 mln ton do 7,2 mln ton, a szacunkowa maksymalna wartość kontraktu wyniesie około 7,4 mld złotych.

Ustalony wolumen surowca typu REBCO zostanie dostarczony bezpośrednio do Płocka rurociągiem „Przyjaźń”. Dostawy będą realizowane od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Z końcem bieżącego roku wygasa umowa z Mercuria Energy Trading. Zawarcie umowy długoterminowej z producentem ropy  gwarantuje bezpieczne i korzystne ekonomicznie zaopatrzenie w surowiec w dłuższym horyzoncie. Wynegocjowane warunki dotyczące wolumenów dostaw zapewniają elastyczność dla rafinerii w świetle dużej zmienności na rynku ropy. 
 
Tatneft Europe AG, z siedzibą w Szwajcarii, jest spółką zależną rosyjskiego producenta ropy naftowej OAO Tatneft. Oprócz podpisanego dziś kontraktu, PKN ORLEN dysponuje umową długoterminową na dostawy ropy naftowej do Płocka z Rosneft Oil Company, która wygasa z końcem stycznia 2016 roku.

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

(opr.pb)

Wróć