Strefa przedsiębiorcy

Paliwa alternatywne coraz ważniejsze dla Grupy LOTOS


20 kwietnia br. w Warszawie Grupa LOTOS inicjuje współpracę z Pocztą Polską oraz Telewizją Polską w sprawie poszukiwania synergii biznesowych wspierających rozwój transportu niskoemisyjnego w Polsce.

WIĘCEJ czytaj w czerwcowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Z pełną ofertą Grupy LOTOS zapoznasz się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Spółki będą się wzajemnie wspierały w ramach prac badawczych i rozwojowych oraz pilotażu rozwiązań promujących transport niskoemisyjny, w tym w planowaniu i budowie infrastruktury do zasilania pojazdów wyposażonych w napędy alternatywne.

Wspierany przez Grupę LOTOS rozwój rynku paliw alternatywnych jest bardzo ważny dla kraju, przede wszystkim z uwagi na możliwość zdobycia konkurencyjnej pozycji w nowym obszarze europejskiej gospodarki. Jest to ogromna szansa i jednocześnie możliwość stworzenia nowej gałęzi gospodarki oraz sektora poddostawców kluczowych elementów. Grupa LOTOS widzi potencjał naukowy polskich uczelni oraz firm, które już dzisiaj dostarczają wiele komponentów dla światowych koncernów. Na szczeblu rządowym ta szansa została dostrzeżona i podkreślona w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w Planie Rozwoju Elektromobilności oraz w dokumencie Ministerstwa Energi pt.Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych.

– Grupa LOTOS w ramach swojej strategii do roku 2022 jako jeden z priorytetów wskazała rozwój innowacyjnych projektów dotyczących transportu niskoemisyjnego i paliw alternatywnych. Mamy ambitny plan uzyskania pozycji krajowego lidera we wdrażaniu paliw nowej generacji. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić pilotażowy projekt ładowania pojazdów elektrycznych na trasie Trójmiasto-Warszawa, przy autostradach A1 i A2. Zainicjowana dziś współpraca z Pocztą Polską oraz Telewizją Polską służyć ma poszukiwaniu synergii biznesowych wspierających rozwój transportu niskoemisyjnego w Polsce. – mówi Mateusz A. Bonca, p.o. prezesa Grupy LOTOS S.A. – Warto pamiętać, że paliwa alternatywne to także wodór, CNG i LNG, dlatego LOTOS pracuje równolegle nad projektem oczyszczania, tankowania, dystrybucji i sprzedaży wodoru wysokiej jakości przeznaczonego dla komunikacji miejskiej w Gdyni czy Wejherowie. Oprócz tego razem z PGNiG, Gaz-Systemem i Remontowa LNG Systems współpracujemy w trzech niezależnych projektach, służących większemu wykorzystaniu LNG w żegludze morskiej na Bałtyku. – podsumowuje M. A. Bonca.

Na wodór…

W ramach wspomnianej strategii Grupa LOTOS będzie dążyć do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Z tego powodu spółka LOTOS Lab koncentruje się m.in. na wykorzystaniu wodoru do napędu pojazdów oraz generowania prądu. Do zasilania ogniw wodorowych napędzających silnik elektryczny potrzebny jest wodór o bardzo wysokiej czystości (99,999% udziału wodoru), w związku z czym LOTOS Lab analizuje możliwości rozwoju w zakresie technologii jego oczyszczania. Ponadto, spółka prowadzi badania w zakresie magazynowania oraz transportu wodoru.

3 kwietnia br. Grupa LOTOS podpisała list intencyjny z Gminą Miasta Gdynia, który zakłada realizację dostaw wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi. W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest budowa instalacji oczyszczania oraz stacji dystrybucji i tankowania wodoru. Wodór będzie pochodził z rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.

…na prąd…

Kolejna spółka – LOTOS Paliwa – na 12 stacjach prowadzi pilotażowy projekt uruchomienia punktów ładowania samochodów elektrycznych. Ładowarki mają zostać uruchomione jesienią 2018 r. na trasie między Trójmiastem a Warszawą, przy autostradach A1 i A2. Punkty ładowania samochodów elektrycznych obsłużą trzy międzynarodowe standardy: CHAdeMO – dedykowany markom japońskim i koreańskim (prąd stały), CCS (Combined Charging System ) – dedykowany markom europejskim (prąd stały) oraz Type 2 – (prąd stały) z dodatkową przejściówką dla marki Tesla (odrębny standard). Posiadanie tych standardów umożliwi pełne pokrycie rynku e-mobility. Minimalna moc dla jednego punktu ładowania to ok. 50 kW.

W swoich dalszych planach LOTOS zakłada wyposażenie łącznie 50 stacji, zlokalizowanych przy drogach tranzytowych, w punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

…lub na gaz.

Warto również wspomnieć, że Grupa LOTOS i Remontowa LNG Systems podpisały w styczniu br. list intencyjny w sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG. Nieco wcześniej Grupa LOTOS razem ze spółką Gaz-System otrzymała również unijne dofinansowanie z CEF (Connecting Europe Facility) na opracowanie studium wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG.

19 kwietnia br. LOTOS Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny podpisały umowę o wspólnej ofercie usługi bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu.

Oprócz działań stricte biznesowych, Grupa LOTOS S.A. jest aktywna w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru w transporcie. W ubiegłym roku z inicjatywy Grupy LOTOS S.A. powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic, a także paliwo lotnicze i żeglugowe.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Źródło: Grupa LOTOS. fot. Mateusz A. Bonca, p.o. prezesa Grupy LOTOS S.A.

WIĘCEJ czytaj w czerwcowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Z pełną ofertą Grupy LOTOS zapoznasz się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Wróć