Wiadomości

Paliwo wodorowe w Rybniku


W poniedziałek 30-go października nastąpiło uroczyste oddanie do użytku drugiej w Polsce ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru, umiejscowionej na Dworcu autobusowym przy ulicy Budowlanych. W ramach uroczystości odbyła się prezentacja tankowania autobusu i samochodu na wodór.

Stacja powstała na terenie dzierżawionym przez spółkę PAK-PCE Stacje H2 należącą do ZE PAK oraz Grupy Polsat Plus. Spółka ta, w ramach realizacji projektu o wartości 57,4 mln zł, dotowanego w wysokości 20 mln zł przez NFOŚiGW, planuje budowę i uruchomienie 5 stacji tankowania wodoru. Do tej pory uruchomiono stacje w Warszawie i Rybniku, następne planowane są w Gdyni, Lublinie i Wrocławiu.

Budowa stacji tankowania wodoru w Rybniku jest uzasadniona dodatkowo faktem, że miasto Rybnik w marcu tego roku podpisało umowę z PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy na dostawę 20 sztuk 12-metrowych autobusów marki NesoBus, zasilanych wodorem. Pierwsze autobusy pojawiły się na rybnickich drogach w październiku. Na zakup autobusów miasto otrzymało dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 45,5 mln zł.

Projekt początkowo zakładał jedynie budowę stacji tankowania wodoru jedynie dla pozyskanych autobusów, jednak później zdecydowano o wydzieleniu jej z projektu i budowie przez prywatnego inwestora w formie ogólnodostępnej.

Rybnicka stacja Neso jest w dużym stopniu samowystarczalna energetycznie. Do produkcji wodoru wykorzystana jest energia elektryczna pozyskiwana m.in. z paneli słonecznych zainstalowanych na stacji, o mocy 19 kW. Dodatkowo stacja wyposażona jest w magazyny energii o pojemności 60 kWh, pozwalające na przechowywanie nadwyżek energii.

Rozwój sieci stacji tankowania wodoru wpisuje się w politykę redukcji emisji ze spalania paliw kopalnych w Polsce, a wodór jest jednym z kluczowych paliw przyszłości dla zeroemisyjnego transportu. Do jego największych zalet w porównaniu do pojazdów zasilanych energią elektryczną należy przede wszystkim łatwość i szybkość tankowania, dużo większy zasięg pojazdów, a także niższa masa zbiornika w porównaniu do akumulatorów.

Źródło: Instytut Technologii Paliw i Energii

Wróć