Wiadomości

Pełna zdolność Terminalu LNG zakontraktowana


17 października 2017 r., w wyniku spełnienia się ostatniego z warunków zawieszających, wszedł w całości w życie podpisany 28 sierpnia 2017r. Aneks nr 1 do Umowy Regazyfikacji zawartej między spółkami Polskie LNG i PGNiG.

Na jego mocy PGNiG zakontraktował całą zdolność Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od 1 stycznia 2018 r. Obecnie PGNiG dysponuje 65% mocy infrastruktury regazyfikacyjnej. Od nowego roku będzie mogło wykorzystywać dodatkowe 35%. Umowa będzie obowiązywać do końca 2034 roku.

W ramach usługi regazyfikacji Terminal LNG przyjmuje metanowce ze skroplonym gazem ziemnym, organizuje wyładunek surowca, jego odbiór, regazyfikację, a po jej przeprowadzeniu dostarcza gaz do systemu przesyłowego. Przeładowuje także LNG do cystern samochodowych.

W kwietniu 2017 r. GAZ–SYSTEM podjął decyzję o rozbudowie Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego polegającej na zwiększeniu istniejącego układu regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki.  Po zakończeniu prac moce regazyfikacyjne gazoportu wzrosną z obecnych 5 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Zakończenie rozbudowy Terminalu o kolejne jednostki SCV planowane jest w 2020 roku.

We wrześniu br. Zarząd GAZ-SYSTEM wydał rekomendacje spółce Polskie LNG dotyczące rozpoczęcia prac projektowych i przygotowawczych rozbudowy Terminalu LNG. W ramach projektu zbudowane zostanie dodatkowe stanowisko załadunkowo-rozładunkowe dla statków oraz stanowisko załadunku bunkierek LNG.

Efektem rozbudowy będzie możliwość załadunku i rozładunku zbiornikowców małej i średniej skali, przeładunek LNG typu „transshipment” - ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym, załadunek jednostek bunkrujących LNG oraz bunkrowanie LNG.

Źródło: polskielng.pl (op.pb)

Wróć