Strefa przedsiębiorcy

PKN ORLEN z najwyższym ratingiem w historii


Agencja Moody’s Investors podniosła rating PKN ORLEN do Baa2 z Baa3 - z perspektywą stabilną. Jednocześnie wzrosła ocena kredytowa Koncernu do Baa3 z Ba1. Uzyskanie ratingu na wyższym poziomie było możliwe przede wszystkim dzięki konsekwencji w oddłużaniu Koncernu i utrzymywaniu wszystkich wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie, przy wykorzystaniu sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej.
 
W uzasadnieniu decyzji, analitycy Agencji zwrócili uwagę na coraz lepsze wyniki PKN ORLEN osiągane w latach 2015-2016, w tym rekordowy rezultat EBITDA LIFO z 2016 roku na poziomie 8,7 mld zł. Dodatkowo wyróżniona została konsekwencja Koncernu w ograniczaniu zadłużenia. W opinii analityków Moody’s przyjęta pod koniec 2016 roku strategia PKN ORLEN zawiera ambitne, ale przede wszystkim realne założenia finansowe oraz inwestycyjne. Ocena Agencji odzwierciedla również silną pozycję Koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej, głęboką integrację segmentu rafineryjnego, petrochemicznego oraz detalicznego, a także pozycję lidera w sprzedaży hurtowej oraz detalicznej na rynku paliw w Polsce.

Wyższy rating ma dla nas duże znaczenie, szczególnie w kontekście naszego postrzegania na rynkach finansowych. Obecnie jesteśmy firmą  o renomie i kondycji finansowej potwierdzonej wysokim ratingiem krajowym A-(pol)  i międzynarodowymi ratingami inwestycyjnymi przyznanymi przez Agencje Moody’s i Fitch, co umacnia naszą wiarygodność wśród inwestorów – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych. 

Źródło: PKN Orlen (op.pb)

Wróć