Wiadomości

Plany PKN ORLEN

Na posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa dn. 23 września 2009r. zarząd PKN ORLEN przedstawił bieżącą sytuację spółki, wyzwania w obliczu kryzysu, program zwiększania efektywności oraz strategię na lata 2009-2013.

Spółka po 2 kwartale zanotowała 1,1mld PLN zysku netto. Zadłużenie natomiast zmalało o 1mld PLN do poziomu 13,3mld PLN. Zarząd oświadczył również, że nie ma problemów z refinansowaniem kredytów. Ogłoszono utrzymanie pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz wzrost sprzedaży detalicznej o 7% w odniesieniu to tego samego okresu w poprzednim roku.

Zakup przeszacowanej rafinerii w Możejkach i program inwestycyjny kosztowały PKN około 3,5mld USD co spowodowało wzrost zadłużenia do poziomu 9 mld PLN, osłabienie złotówki spowodowało kolejny wzrost zadłużenia do około 14mld PLN. Tak wysoka dźwignia finansowa jest przyczyną negatywnego postrzegania spółki przez agencje ratingowe. A spadek cen ropy w 4 kw. 2008r. miał bezpośredni wpływ na obniżenie raportowanego zysku operacyjnego.

Pod nazwą „Program zwiększania efektywności” kryje się:
- sprzedaż 84,79% udziałów ANWIL
- sprzedaż 24,39% udziałów w POLKOMTEL
- czasowe wstrzymanie lub przesunięcie inwestycji
- wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zarządzania ryzykiem(m. in. ryzykiem kursowym)
- redukcja 1300 etatów

Program ma pozwolić na zaoszczędzenie 500mln PLN w 2009r.

Przedstawiona przez zarząd strategia na lata 2009-2013 obejmuje rozwój podstawowej działalności. Dodatkowo PKN chce wejść w nowe obszary działalności: rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego oraz budowę segmentu energetycznego.

Najwięcej problemów ORLEN ma  z rafinerią w Możejkach. Spowodowane jest to brakiem porozumienia z Rządem Litwy w sprawie dostaw surowca przez nieczynny rurociąg. Spółka jest zmuszona do droższego zaopatrzania drogą morską. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z Rządem Litwy  w sprawie zaopatrzenia  Rafinerii przez  terminal w Kłajpedzie,  PKN ORLEN będzie zmuszony do poszukania  innych rozwiązań  poprawiających efektywność Rafinerii .
źródło: Materiały Przygotowane przez Zarząd PKN ORLEN S.A. na Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa

Wróć