Strefa przedsiębiorcy

Płatności mobilne na stacji paliw - Rafał Chmielewski, Dyrektor ds. IT, ANWIM SA, sieć stacji MOYA, z której ofertą zapoznasz się podczas XXIV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2017


Jakie perspektywy stoją dziś przed rynkiem płatności mobilnych?

Rosnąca liczba użytkowników posiadających smartfony i tablety, coraz większa funkcjonalność tych urządzeń, a także mobilność użytkowników znajdują odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju rynku płatności mobilnych w Polsce. Również polskie banki odważnie stawiają na technologiczne nowinki. Historia pokazuje, że po sukcesie kart zbliżeniowych przyszedł czas na płacenie smartfonem. Dziś karta płatnicza, w postaci elektronicznej, wydawana jest zdalnie bezpośrednio na urządzeniu mobilnym poprzez wykorzystanie technologii HCE (ang. Host Card Emulation). W chwili obecnej takie rozwiązania oferuje już kilka Polskich banków. Nieuniknione jest zatem, że postępująca technologia i powszechna mobilność przyczyniają się w znacznym stopniu do wypierania tradycyjnych metod płatności, natomiast minie jeszcze wiele lat, zanim dojdzie do całkowitego ich wyparcia. W zakresie nowych rozwiązań z pewnością będzie się poszerzał wachlarz dostępnych usług oraz ich zasięg.

Jakie wyzwania stawia implementacja płatności mobilnych na stacji paliw?

Największym wyzwaniem w zakresie mobilnych płatności jest dostosowanie oprogramowania funkcjonującego na terminalach, które jest z integrowane z systemem do obsługi stacji paliw (tzw. systemem sprzedaży/ POS). W uproszczeniu, jeżeli posiadamy już integrację pomiędzy tymi rozwiązaniami, wdrożenie płatności mobilnych będzie wymagało zmian jedynie po stronie aplikacji terminalowej (płatniczej). Jeżeli nie mamy takiej integracji, zmiany w oprogramowaniu będą musiały być przeprowadzone w obydwóch systemach, jeżeli chcemy mieć większe bezpieczeństwo takich rozwiązań. W praktyce możemy również spotkać rozwiązania, które nie posiadają integracji z systemem sprzedaży. W takim przypadku można znaleźć dostawcę, który posiada w swojej ofercie obsługę płatności mobilnych, a obsługę tej technologii na swojej stacji możemy posiąść praktycznie z dnia na dzień. O zaletach w zakresie integracji terminali z systemem sprzedażowym nie trzeba mówić, ale takie rozwiązania mają również swoje ograniczenia. Wybór, jak zawsze, zależy od potrzeby biznesowej i oferowanych rozwiązań.

Czy warto korzystać z open source czy lepiej systemów dedykowanych?

Każde z rozwiązań ma swoje plusy i minusy. W przypadku rozwiązań open source zaletą są niewątpliwie koszty oraz bezpieczeństwo, rozumiane jako korzystanie z jednego kodu poprzez wielu programistów, którzy ulepszają i modyfikują go na bieżąco, wykrywając wszelkie błędy w kodzie. Zaletą systemów dedykowanych jest dostarczenie użytkownikowi systemu „szytego na miarę” i dostosowanego do jego potrzeb. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że dostanie funkcjonalności, jakie zamówi. W praktyce coraz częściej możemy znaleźć rozwiązania, które łączą w sobie dwa modele – core systemu oparty na kodzie open source, a dedykowane funkcjonalności są realizowane poprzez modyfikacje w tym kodzie. W naszej firmie stosujemy zarówno dedykowane rozwiązania, jak i rozwiązania oparte na systemach open source. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Końcowy wybór zależy od wielu czynników (cena, funkcjonalność, dostępność, technologia itp.) i to one determinują, w jakim kierunku należy dokonać wyboru przez decydentów przyszłego oprogramowania.

Co oznacza dla branży uruchomienie platformy paragonów elektronicznych z kas fiskalnych?

Jest to kolejny projekt (obok systemów JPK czy SENT), który stawia duże wyzwania nie tylko z punktu widzenia organizacji, ale przede wszystkim wymagań i zmian w posiadanych systemach informatycznych czy samej infrastrukturze IT. Zgodnie z założeniami, które przedstawiło Ministerstwo Rozwoju wraz z Ministerstwem Finansów, każda kasa fiskalna będzie wysyłać informacje do centralnego repozytorium na centralny serwer. Nowa platforma dla klientów nie wiąże się z żadnymi kosztami, natomiast sprzedawcy (stacje paliw) będą musieli sukcesywnie od 1 stycznia 2018 r. wymieniać kasy fiskalne na on-line. Będziemy mieli na to 3 lata. Jeżeli zatem w najbliższym czasie czeka nas wymiana kasy fiskalnej, warto dopytać sprzedawcę o kasę zgodną już z nowymi wytycznymi.

Niewątpliwie paragony elektroniczne będą ułatwieniem dla klientów, którzy będą mogli zbierać je w jednym miejscu, zarządzać zakupami czy też reklamacjami.

Jak w kontekście podnoszonego ostatnio cyberbezpieczeństwa zapewniane jest w Waszym przypadku bezpieczeństwo danych?

To fakt, że w ostatnim okresie mówi się coraz więcej o zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania cyberbezpieczeństwu. W erze „cyfrowej transformacji” oraz „Internetu rzeczy – IoT” taki stan rzeczy jest nieunikniony. Niestety, ze względów bezpieczeństwa naszej firmy, nie mogę zdradzić, w jaki sposób nasza firma zabezpiecza się przeciw takim incydentom. Nasze działania, które są realizowane przez dział informatyki, wykorzystują rozwiązania bazujące na kilku systemach i ciągłym monitoringu incydentów począwszy od stacji roboczych (działających na stacjach paliw), a kończąc na systemach centralnych i punktach styku z siecią Internet. Niezależnie od liczby posiadanych systemów bezpieczeństwa, doświadczenie pokazuje, że nigdy nie możemy mieć 100% pewności bo istotnym powodem niemożliwości osiągnięcia tego bezpieczeństwa jest ludzka słabość. Musimy się pogodzić z tym, że nie istnieje absolutne bezpieczeństwo, jednakże poprzez swoje działania możemy zmniejszyć skutki oraz prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego incydentu.

Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiał: Zdzisław Pisiński, Redaktor Naczelny miesięcznika „Paliwa Płynne", oficjalnego organu Polskiej Izby Paliw Płynnych

WIĘCEJ czytaj w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"; Z pełną ofertą sieci MOYA zapoznasz się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXIV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2017, w dniach 17-19 maja 2017 r., na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

 

Wróć