Wiadomości

Po kontroli KAS firma wpłaciła ponad 31 mln zł zaległego podatku


  • Opolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła nieprawidłowości w rozliczeniach podatku u źródła w firmie z branży deweloperskiej.
  • Skontrolowany podmiot złożył korektę deklaracji podatkowej i dobrowolnie zapłacił ponad 31 mln zł zaległego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wraz z odsetkami.

Opolska KAS skontrolowała rozliczenia podatku CIT za lata 2016-2019 w firmie z branży deweloperskiej. Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości w rozliczeniach podatku u źródła, czyli podatku CIT pobieranego od odsetek.

KAS udowodniła, że firma zastosowała model optymalizacyjny, dzięki któremu uniknęła opodatkowania podatkiem u źródła odsetek przekazanych podmiotowi powiązanemu w Luksemburgu. Ustalenia kontroli oparto na materiale dowodowym sprawy oraz dzięki współpracy z administracją podatkową Luksemburga.

Firma zgodziła się z wynikiem kontroli, złożyła korekty deklaracji i dobrowolnie wpłaciła ponad 31 mln zł zaległego podatku CIT, wraz z odsetkami za zwłokę.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Wróć