Wiadomości

Podkarpacie z nowym oddziałem Inspekcji Transportu Drogowego


Większy zasięg i częstotliwość kontroli transportu ciężkiego, powstanie specjalistycznego wydziału Biura Transportu Międzynarodowego GITD oraz nowe miejsca pracy. Inspekcja Transportu Drogowego uruchamia oddział w Nisku, w województwie podkarpackim. O warunkach pracy i zadaniach nowego oddziału mówili podczas briefingu Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Jarosław Skolik.

Nisko, ul. Rzeszowska 42 – tutaj będzie siedziba nowego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego. Podpisano już umowy na wynajem pomieszczeń, w których pracować będą inspektorzy z podkarpackiego WITD oraz jednego z wydziałów Biura Transportu Międzynarodowego GITD. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy.

Natężenie ruchu na polskich drogach jest bardzo duże, dlatego musimy zrobić wszystko, aby zadbać o każdego kto korzysta z dróg krajowych, wojewódzkich, czy gminnych w naszym kraju. Podjęliśmy decyzję, aby uruchomić w Nisku oddział Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy WITD będą mieli za zadanie prowadzić kontrole pojazdów ciężkich i autobusów na drogach krajowych, które przez północną cześć podkarpacia komunikują, oczywiście tą główną osią jest Via Carpatia S19, oddana do użytkowania kilka miesięcy temu, na której obserwujemy bardzo duży ruch pojazdów ciężarowych. Musimy zrobić wszystko, aby każdy pojazd ciężki, który tą trasą przejeżdża był w odpowiedni sposób kontrolowany – podkreślił Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Uczestnicy konferencji zwracali też uwagę na walory gospodarcze i społeczne związane z uruchomieniem oddziału.

To rozwiązanie jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzenia działalności przez przedsiębiorców transportowych, ale też pokazuje, że realizowane są założenia decentralizacji instytucji państwowych. Wzmocnienie takich ośrodków powiatowych, jak powiat niżański, czy bezpośrednio miasto Nisko, jest ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności. Praca w Inspekcji to również nowe miejsca pracy. W tym pierwszym etapie zostanie ich stworzonych 14 i to najlepiej pokazuje, że nie tylko chcemy prowadzić inwestycje na terenie takich powiatów, na terenie mniejszych miejscowości, ale również instytucjonalnej je wzmacniać – dodał Rafał Weber, Wiceminister Infrastruktury.

Stworzenie oddziału ITD w Nisku to bardzo dobra decyzja. To jest naturalna konsekwencja rozbudowy sieci dróg krajowych, które mają ogromne znaczenie dla pobudzenia rozwoju całego powiatu. Cieszę się niezwykle, że pojawią się kolejne miejsca pracy, ale to też pokazuje, jak bardzo zmienia się obciążenie komunikacyjne tej części naszego województwa. 14 wyspecjalizowanych stanowisk pracy, to są możliwości dla zatrudnienia osób z powiatu niżańskiego, co nie jest bez znaczenia dla tej decyzji – podkreśliła Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki.

Ten dzień dla powiatu niżańskiego jest dniem bardzo radosnym i wyjątkowym. To dzień, w którym otrzymujemy ważną i strategiczną informację, że Inspekcja Transportu Drogowego będzie funkcjonować również na naszym terenie. Jesteśmy świadomi tego, że ta instytucji, podnosi prestiż powiatu Niżańskiego. Każda instytucja, która jest lokalizowana na terenie powiatu, to jest budowanie potencjału, budowanie marki, prestiżu każdego podmiotu, w tym przypadku jednostki samorządu terytorialnego jakim jest powiat niżański. To działanie przełoży się to na rozwój tego terenu, rozwój tego powiatu i zwiększenie bezpieczeństwa – ocenił Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz.

W nowym oddziale pracować będzie 8 inspektorów ITD oraz 6 pracowników Wydziału Weryfikacji Świadectw Kierowcy BTM GITD.

W Nisku już we wrześniu pracę rozpocznie wyodrębniony w strukturze GITD, nowy wydział Biura Transportu Międzynarodowego, którego głównym zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad weryfikacją świadectw kierowcy. Takim dokumentem musi legitymować się kierowca nie będący obywatelem Unii Europejskiej, który wykonuje na rzecz polskiego przedsiębiorcy operacje transportowe.

Cieszę się, że w Nisku mamy szansę stworzyć warunki dla funkcjonowania, nowego, specjalistycznego i istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa w transporcie ciężkim, wydziału. Nowi pracownicy będą m.in. sprawdzać, czy wydane świadectwa kierowcy są aktualne, zgodne z wymogami dotyczącymi przewozów drogowych, w tym czy kierowcy mają aktualne orzeczenia lekarskie. Tylko w pierwszym półroczu tego roku GITD wydało ponad 46 tys. świadectw kierowcy, a w obrocie prawnym było ich blisko 149 tys. Jest więc to znaczna liczba i konieczne jest wzmocnienie zarówno procesu kontrolnego w tym zakresie, jak i zaplecza kadrowego Inspekcji. Cieszę się również, że będą tu pracować inspektorzy WITD, których obecność bez wątpienia wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym regionie – podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Uruchomienie oddziału w Nisku to również możliwość wzmocnienia kadrowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. 4 przyszłych inspektorów ITD już przygotowuje się do pracy i uczestniczy w kursie, 4 kolejnych zostanie zatrudnionych w przyszłym roku.

Dziś na terenie Podkarpacia pracuje 39 inspektorów, kolejnych 8 to znaczące wsparcie kadrowe. Dzięki nowemu oddziałowi i zatrudnieniu nowych inspektorów, będziemy mieli możliwość wprowadzenia stałych kontroli w tym regionie. Ruch pojazdów ciężkich w tej części województwa jest duży, ze względu na atrakcyjną dla przedsiębiorców sieć drogową. Skupimy się przede wszystkim na kontroli prawidłowości realizacji przewozu rzeczy i osób, ale również na ochronie dróg przed ich nadmierną degradacją poprzez prowadzenie kontroli wrażeniowych pojazdów. Będziemy również reagować na sygnały wpływające od mieszkańców. Inspektorzy w Nisku będą dysponować 3 furgonami, na pokładzie których znajduje się specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy – mówił Jarosław Skolik, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w Nisku pierwsi pracę rozpoczną pracownicy BTM GITD. W marcu przyszłego roku dołączą do nich inspektorzy z WITD Rzeszów.

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Wróć