Wiadomości

Policja w Sosnowcu zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy kradli paliwo gazowe


W pierwszych dniach sierpnia 2018 r. sosnowieccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu uzyskali informację operacyjną o przestępstwie przywłaszczenia znacznej ilości ciekłego gazu LPG na szkodę jednej z większych firm paliwowych na polskim rynku.

Przeprowadzono działania operacyjne, w których wyniku na gorącom uczynku zatrzymano dwóch mężczyzn: 51- letniego mieszkańca Miechowa i 34 – letniego mieszkańca Sławkowa, którzy dokonali połączenia przewodu gazowego cysterny do zbiornika zamontowanego na pojeździe typu furgon.

W wyniku dalszych policyjnych czynności i przeszukania ujawniono kolejny przerobiony przestępczo pojazd typu furgon z zamontowanym zbiornikiem i specjalistyczne urządzenia do przepompowywania gazu. Specjalista z dziedziny przewozu paliwa gazowego po dokonanych oględzinach stwierdził ingerencję w układ pomiarowy cysterny, który zawyżając wskazanie przy dostawach do odbiorców umożliwiał przestępcze „zaoszczędzenie” paliwa gazowego. Dokonana ingerencja skutkowała także istnieniem realnego zagrożenia wybuchu cysterny.

Sprawcom takiego przestępstwa sprowadzającego bezpośrednie niebezpieczeństwo wybuchu, grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Prokurator Rejonowy Sosnowiec-Północ zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.

 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wróć