Strefa przedsiębiorcy

Posiedzenie Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP


Komunikat po posiedzeniu Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców które odbyło się w dniu 23 czerwca 2023 r.

W dniu 23 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Posiedzenie prowadził Mikołaj J. Kruczyński – Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP odpowiedzialny za prace Rady Naukowej. W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Chrupek – Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP, dr Marcin Chmielowski – Pełnomocnik Rzecznika MŚP w Krakowie, prof. dr hab. Jan Klimek – Przewodniczący Rady Naukowej oraz jej członkowie. Skład Rady stanowi załącznik do Komunikatu.

Rada omówiła zmiany, jakie w ostatnim kwartale zaszły w otoczeniu sektora MŚP. Sytuacja sektora pozostaje nadal niepewna, szczególnie w odniesieniu do perspektyw wzrostu gospodarczego oraz kształtowania się inflacji. W chwili obecnej w makrootoczeniu biznesu widoczne są objawy recesji, spadku produkcji i konsumpcji. Powyższe czynniki stanowią zagrożenie, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Ponadto planowany wzrost płacy minimalnej o ok. 20% wydaje się niespójny z prognozowanym poziomem inflacji, który ma się kształtować poniżej 10%. Sytuacja taka spowoduje znaczny wzrost kosztów przedsiębiorstw, który może stanowić kolejny impuls inflacyjny, a w dalszej perspektywie spowodować nakręcenie spirali płacowo – cenowej. Szybkie podnoszenie płacy minimalnej prowadzi też do spłaszczenia wynagrodzeń, co obniża motywację pracowników i skutkować może spadkiem produktywności przedsiębiorstw. Zjawiska te podnoszą także ryzyko podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada rekomenduje powiązanie płacy minimalnej z wybranym(i) parametrem(ami) makroekonomicznym(i), np. płacą średnią oraz zróżnicowanie regionalne płacy minimalnej.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 28 września 2023 r.

Skład Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

 • prof. dr hab. Jan Klimek (Szkoła Główna Handlowa) – Przewodniczący Rady Naukowej
 • prof. dr hab. Marian Noga (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Witold Orłowski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski (Społeczna Akademia Nauk)
 • dr hab. Agnieszka Iga Bem, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Katarzyna Januszkiewiczprof. SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
 • dr hab. Paweł Kossecki, prof. PWSFTviT (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi)
 • dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Tomasz Długosz(Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Marcin Gołembski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak (Politechnika Poznańska)
 • dr Małgorzata Kosała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Dariusz Kowalski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
 • dr Rafał Kozłowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr inż. Magdalena Zwolińska- Ligaj (Akademia Bialska Nauk Stosowanych)

Źródło: Rzecznik MŚP

Wróć