Prawo

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie podatku akcyzowego (olej opałowy)


6 grudnia 2016 o godz. 9:00  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz M.C. dotyczące stawek podatku akcyzowego (olej opałowy).

Skarżący prowadzili działalność gospodarczą polegającą między innymi na sprzedaży oleju opałowego. Konsekwencją przeprowadzenia u nich kontroli podatkowych, a następnie postępowań było wydanie przez organy podatkowe decyzji określających zaległość z tytułu podatku akcyzowego od sprzedanego oleju opałowego za poszczególne miesiące. Od powyższych decyzji skarżący wnieśli odwołania.

Więcej >> 

(op.pb)

Wróć