Wiadomości

Powstanie kolejny odcinek S12


GDDKiA połączy autostradę A1 pod Piotrkowem Trybunalskim z już istniejącym i budowanym ciągiem S12 w woj. lubelskim. Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na realizację odcinka od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy.

Droga ekspresowa S12 docelowo połączy centralną i wschodnią Polskę. Jej powstanie jest konieczne, aby sieć drogowa w Polsce była spójna, mieszkańcy miast i miasteczek mogli zostać uwolnieni od ciężkiego ruchu tranzytowego. Inwestycje są jednym z filarów naszej dbałości o wzrost bezpieczeństwa na polskich drogach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Droga ekspresowa S12 stanie się w przyszłości najkrótszym szlakiem z centrum kraju, przez Sulejów, Opoczno, Radom do Lublina i Chełma. Ułatwi podróż pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą państwa, a tym samym krajami Unii Europejskiej i Ukrainy. Początek drogi będzie się znajdował u zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, a koniec na przejściu granicznym w Dorohusku. Można już korzystać z blisko 94 km S12 w woj. lubelskim, od Puław do Piask, a w realizacji jest 70 z 75 km dalszego odcinka do granicy z Ukrainą.

Pierwszy odcinek w woj. mazowieckim

Rozpoczęty przetarg, którego szczegóły za kilka dni pojawią się na naszej platformie zakupowej, dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka od granicy województwa łódzkiego do Przysuchy o długości 14,4 km. To pierwszy fragment S12 w woj. mazowieckim. Nowa trasa poprowadzić będzie przez teren gmin Gielniów i Przysucha.  Będzie to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra każdy wraz z pasem awaryjnym. Obie jezdnie będą oddzielone pasem rozdziału o szerokości co najmniej 5 metrów.

Co zmieni się w terenie

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na każdej jezdni, będzie skutkowała wieloma zmianami w swoim otoczeniu. Przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie wszystkie drogi lokalne, które będą kolidowały z nową trasą, tak aby przywrócić naruszone połączenia drogowe i przywrócić dojazdy do posesji. Pojawią się nowe elementy infrastruktury drogowej przeznaczone dla pieszych i rowerzystów, a także liczne inne obiekty inżynierskie oraz systemy odwonienia i urządzenia ochrony środowiska. Na trasę będziemy mogli się w przyszłości dostać bądź z niej zjechać, za pomocą dwóch węzłów drogowych, jakie powstaną na tym odcinku: Gielniów i Przysucha.

Kluczowa trasa

Nowa trasa ma za zadanie przejąć zadania bardzo zatłoczonej drogi krajowej nr 12 i połączyć w sposób szybki i bezpieczny centrum kraju z południowym Mazowszem i Lubelszczyzną.

Jej zadaniem jest także wyprowadzenie ruchu tranzytowego (szczególnie ciężkiego) z centrów licznych miast przez które przebiega obecna DK12. To znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców. W miastach będzie ciszej, spadnie emisja spalin i z całą pewnością zmniejszy się liczba zdarzeń drogowych.

Droga ekspresowa S12 będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Będzie to jedna z kluczowych tras, tworzących horyzontalne uzupełnienie istniejącej i powstającej sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju. 

Pozostałe odcinki S12

W ciągu najbliższego miesiąca należy spodziewać się ogłoszenia przetargu na kolejny odcinek S12 w woj. mazowieckim: Przysucha – Wieniawa o długości 15,1 km.

Przed ogłoszeniem przetargów na kolejne odcinki, po zachodniej i wschodniej stronie obu wcześniej wspomnianych, muszą zakończyć się procedury środowiskowe. Jesteśmy w trakcie procedury związanej z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej dla odcinka od Piotrkowa Trybunalskiego (A1) do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, o długości 61,2 km, która obejmuje zarówno drogę ekspresową S12 w wariancie W6+W6’, jak i S74 w wariancie W4 - W5 na terenie województwa łódzkiego. Zakładamy, że w maju 2024 r. raport z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej trafi do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Oznacza to, że na początku 2025 roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) powinna się stać prawomocna.

W przypadku odcinka na wschód od Radomia toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. We wniosku o uzyskanie DŚU wskazano jako preferowany wariant B (kolor brązowy) z podwariantem AB. Wybrany wariant o długości ok. 67 km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice). 

Kalendarium

  • 13.09.2017 r. – podpisanie umowy na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla S12 odcinek gr.woj.maz./łódzkiego – Radom.
  • 19.12.2019 - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej.
  • 25.10.2021 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej dla wariantu 2 (pomarańczowego) wskazanego jako rekomendowany przez GDDKiA.
  • 10.01.2023 r. – decyzja GDOŚ o ostateczności decyzji środowiskowej.

Źródło: GDDKiA; fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko

Wróć