Wiadomości

Poznańska Kontrola Skarbowa we współpracy z ABW rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT


Poznańska Kontrola Skarbowa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Poznaniu oraz Wielkopolskim Wydziałem ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu rozbiła kolejną paliwową grupę przestępczą wyłudzającą VAT.


Za pośrednictwem spółek działających na terenie Wielkopolski przestępcy podatkowi wprowadzali do obrotu produkty paliwowe pochodzące z dostaw wewnątrzunijnych z terenu Litwy i Niemiec, z pominięciem obowiązku odprowadzenia podatku VAT. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu szacowane są na ok 150 mln zł. W ramach czynności służbowych funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli na poczet uszczupleń podatkowych oraz grożących kar  mienie  w wysokości około 18 mln zł. Ponadto zabezpieczono środki pieniężne w walutach obcych, łódź motorową, trzy pojazdy ciężarowe do transportu paliwa oraz dokumentację księgową i inne dowody, które zostaną wykorzystane w toczących się już postępowaniach kontrolnych. Wszczynane będą również kolejne kontrole. Wobec trzech osób zmieszanych w proceder prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Źródło: UKS w Poznaniu

[pub.zp]

WIĘCEJ czytaj w lipcowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w maju w warszawskiej hali EXPO XXI.

Wróć