Prawo

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie oraz niektórych innych ustaw

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Projektowane zmiany legislacyjne mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz walkę z "szarą strefą".  Więcej >>

Wróć