Prawo

Prokuratura Gdańska: Akt oskarżenia w sprawie uszczuplenia należności Skarbu Państwa wielkiej wartości


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi M., któremu zarzucono popełnienie szeregu przestępstw karnoskarbowych. W wyniku działalności oskarżonego doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa w kwocie przekraczającej  17 mln zł, to jest wielkiej wartości.    
Pomorski Urząd  Celno-Skarbowy w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadził  postępowanie  dotyczące podawania nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług oraz deklaracjach  dla podatku akcyzowego.
W toku śledztwa ustalono, że Wiesław M. jako pełnomocnik spółki zajmującej się obrotem paliwami, od stycznia do listopada 2011 r. dokonywał zakupu paliwa w postaci oleju napędowego niewiadomego pochodzenia. Następnie dokonywał jego dalszej odsprzedaży. W celu natomiast  wprowadzenia w błąd organów podatkowych co do rzeczywistego rozmiaru działalności gospodarczej oraz nabywców i odbiorców paliwa wystawiał  nierzetelne faktury VAT. Faktury wystawiane były  na rzecz firm, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. W składanych deklaracjach wykazywał nieprawdziwe dane dotyczące wysokości podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług,  który spółka winna była opłacić.
W wyniku opisanego procederu straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług,  wyniosły łącznie ponad 17 mln zł.
Wiesław M.  nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów.
Za zarzucane oskarżonemu przestępstwa grozi  kara do 10 lat pozbawienia wonności.
Akt  oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Gdyni
Źródło: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Wróć