Wiadomości

Przetargi związane z tworzeniem amerykańskiej bazy w Polsce


W ramach umowy SOFA RP-USA polscy przedsiębiorcy mogą brać udział w przetargach związanych z tworzeniem bazy amerykańskiej w Polsce, ogłaszanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Zasady uczestnictwa w przetargach znajdują się na stronach amerykańskiej agencji federalnej - Federal Business Opportunities website  

Firmy powinny również zapoznać się z wytycznymi tzw. System for Award Management (SAM)  

Ogłoszenia o przetargach są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.

Źródło: MR (op.pb)

Wróć