Wiadomości

Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2024 – zapraszamy na konferencję!


Tematyka, którą planujemy poruszyć, związana jest z przewozem towarów niebezpiecznych zarówno drogami, jak i koleją. W szczególności planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

Przewóz odpadów niebezpiecznych a wymagania ADR.
Badania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych na SKP.
Wodór: rozwój rynku wodoru i infrastruktury oraz jego transport.
Transport intermodalny.
Przewóz materiałów promieniotwórczych i wybuchowych.
Spawanie i badania nieniszczące pojazdów do transportu towarów niebezpiecznych.
Transport towarów niebezpiecznych przez granicę.

Zobacz pełną informację na temat konferencji: Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2024

Źródło: TDT

Wróć