Wiadomości

Raport URE: w 2023 r. w małych instalacjach OZE wyprodukowano 4 TWh energii


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował coroczny raport dotyczący wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku moc małych instalacji OZE wzrosła o ponad 30 proc. w porównaniu do roku 2022, a wyprodukowana w nich energia osiągnęła poziom 4 TWh.
Pod pojęciem małej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć instalację o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV[1]. Aktualne brzmienie przepisów regulujących ten obszar obowiązuje od 2022 r., zatem tegoroczna edycja raportu obrazuje rzeczywisty roczny przyrost inwestycji w obszarze małych instalacji OZE. Do końca 2021 r. do rejestru wytwórców małej instalacji wliczano tylko instalacje o maksymalnej mocy do 0,5 MW.

W ciągu minionego roku liczba wytwórców energii wpisanych do rejestru wytwórców w małych instalacjach[2] wzrosła o ponad 23 proc., do 3025 podmiotów. Z kolei liczba zarejestrowanych instalacji zwiększyła się z 4259 w 2022 r. do 5620, co oznacza wzrost o blisko proc. 32 proc. Natomiast całkowita moc zainstalowana małych instalacji wzrosła o około 35 proc., z 3 GW w 2022 r. do ponad 4 GW w 2023.

Rys. 1. Małe instalacje OZE w 2022 i 2023 r.

W 2023 r. w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii wyprodukowano nieco ponad 4 TWh energii elektrycznej, czyli o blisko 13 proc. więcej niż w 2022 r., kiedy wytworzono ok. 3,6 TWh energii. W ubiegłym roku wytwórcy sprzedali sprzedawcom zobowiązanym ponad 80 proc. (ponad 3,2 TWh) wytworzonej energii, a sami zużyli lub sprzedali innym sprzedawcom blisko 19 proc.

Zdecydowaną większość małych instalacji OZE, bo ponad 78 proc., stanowią w naszym kraju elektrownie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego. One również odpowiadają za większość zainstalowanej mocy MIOZE (86 proc.) oraz wyprodukowanej przez instalacje tego typu energii (blisko 73 proc).

Na drugiej pozycji, zarówno pod względem liczby instalacji, ich mocy zainstalowanej, jak i wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się elektrownie wiatrowe. Kolejne miejsca zajmują elektrownie wodne i biogazowe. Wciąż pomijalny udział w rynku MIOZE mają natomiast instalacje wykorzystujące biomasę, których udział w generacji energii w Polsce wynosi zaledwie 0,2 proc.

Raporty podsumowujące wytwarzanie energii w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii są przygotowywane przez Prezesa URE od 2016 r. W ciągu ośmiu lat liczba wytwórców wzrosła ponad siedmiokrotnie, a ilość produkowanej przez nich energii blisko 23 razy.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie internetowej URE

  • W 2023 roku wszystkie instalacje OZE (w tym elektrownie wodne) odpowiadały już za blisko 24 proc. ogółu produkowanej w Polsce energii (na podstawie danych PSE, rys. 6.2).
  • W połowie marca br. regulator opublikował raport o wytwarzaniu energii w mikroinstalacjach OZE.

Oryginalny artykuł: >>>tutaj<<<

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wróć