Wiadomości

Regesta na Shell FuelSave Diesel


Przedstawiciele jednej z największych firm transportowych w Polsce przeprowadzili wewnętrznytest, który potwierdził efektywność nowej, oszczędzającej paliwo formuły Shell FuelSave.

Regesta SA to jedna z najprężniej działających w Polski firm transportowych. Ponad 200 samochodami ciężarowymi swoje usługi świadczy w kraju i w Europie. Podstawowymi celami spółki jest wzmocnienie pozycji na rynkach europejskich oraz zmniejszenie kosztów użytkowania pojazdów. Celem realizacji długofalowych planów prezes Regesta S.A., Rafał Kwiecień, zdecydował się na skorzystanie z usług koncernu Shell: - Było kilka powodów, dlaczego Regesta zdecydowała się przejść do Shell: wysoka jakość Shell FuelSave Diesel oraz oszczędności z tego płynące, konkurencyjne ceny oraz dogodne lokalizacje stacji Shell.
Bezpośrednio po zmianie paliwa na Shell FuelSave Diesel Regesta SA zainteresowała się, czy rzeczywiście istnieje różnica pomiędzy paliwem Shell a paliwami od innych dostawców. W tym celu prezes spółki zdecydował się na wykonanie w firmie wewnętrznego testu, mającego wykazać ewentualne różnice i oszczędności wynikające z zastosowania nowego paliwa.
Badaniom poddano 25 pojazdów, pokonujących podobne odległości. Za pomocą systemów telematycznych, przez odpowiednio długi czas (celem zdobycia dokładnych danych) monitorowano ich zużycie paliwa. Wyniki pokazały, że średnio testowe 25 pojazdów zużyło o 1% mniej oleju napędowego na tym samym dystansie podczas używania Shell FuelSave Diesel w porównaniu do zużycia oleju napędowego poprzedniego dostawcy. Ponadto kierowcy zauważyli, że paliwo można tankować szybciej dzięki zmniejszonemu pienieniu się.
Wyniki testu okazały się satysfakcjonujące i pokazały, że biorąc pod uwagę miesięczne zużycie paliwa na poziomie ok. 350 tys. l ON zmiana na Shell FuelSave Diesel we wszystkich pojazdach mogłaby oznaczać oszczędność paliwa przekraczającą 48 tys. l rocznie, gdyby założyć, że wszystkie pojazdy osiągną takie same oszczędności. Korzyść finansowa w tym, jak i w każdym innym przypadku, przekłada się bezpośrednio na lepszą kondycję firmy prowadząc do zwiększenia konkurencyjności na rynku.
- Bardzo cenimy korzyści, które dostrzegliśmy podczas testowania Shell FuelSave Diesel, ważna jest również bliska współpraca pomiędzy Regesta a Shell - dzięki niej mogliśmy rozwinąć swój biznes – mówi Rafał Kwiecień.
Współpraca z Shell okazała się dla Regesta S.A, dużą korzyścią. Firma otrzymała dobre paliwo w dogodnych lokalizacjach i korzystnej cenie. Ponadto Shell, jako opiekun handlowy zagwarantował Regeście ciągłe wsparcie. Zmiana jakości paliwa okazała się czynnikiem, który zaważył na dalszym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zwiększył jego możliwości konkurowania z innymi firmami transportowymi nietylko w Polsce, ale takżew całejEuropie.


Wróć