Wiadomości

Rozbito grupę, która przemycała wyroby tytoniowe i paliwo


  • Funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów (BIW MF) i Morskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 7 osób związanych z przemytem wyrobów tytoniowych i paliw.
  • Zatrzymano również 9 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w związku z zarzutami korupcyjnymi.
  • Straty budżetu państwa są szacowane na prawie 6 mln zł.

9 maja 2022 r., w związku ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, funkcjonariusze BIW MF i Morskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 7 osób związanych z przemytem papierosów i paliw przez przejście graniczne w Bezledach.

Zarzuty

Zatrzymanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która od stycznia 2018 r. do lutego 2020 r. działała na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Grupa zajmowała się przywozem z Obwodu Kaliningradzkiego wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy oraz paliw, które nie były zgłoszone do odprawy celnej. W efekcie doszło do uszczuplenia należności celnych, podatku akcyzowego i VAT.

Dwóm podejrzanym zarzucono również popełnienie występku określonego w art. 229 § 1 kk. Chodzi o udzielanie korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym, pracownikom Służby Celno-Skarbowej z polsko-rosyjskiego przejścia granicznego w Bezledach, w zamian za odstąpienie od kontroli samochodów i przewożonego bagażu. 

Warmińsko-mazurski Wydział Terenowy BIW MF zatrzymał 9 funkcjonariuszy KAS, którym przedstawiono zarzuty o charakterze korupcyjnym. Dotyczą one działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w związku z pełnieniem funkcji publicznej i przyjmowania korzyści majątkowych (pieniędzy) w zamian za odstąpienie od szczegółowej kontroli osób, towarów i samochodów wjeżdżających do Polski przez polsko-rosyjskie przejście graniczne w Bezledach. W ten sposób zatrzymani ułatwiali przewóz wyrobów akcyzowych, papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz paliwa, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. 

Ustalenia śledztwa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Wyroby tytoniowe, głównie papierosy, a także tytoń i susz tytoniowy, były ukrywane w skrytkach w samochodach. Pojazdami przekraczano granicę polsko-rosyjską, a następnie towary były przewożone do miejscowości Susz oraz na teren Słupska, skąd były sprzedawane okolicznym mieszkańcom.

Przemycony olej napędowy i benzynę, po zlaniu do zbiorników na terenie hali wynajmowanej przez przestępców, sprzedawano bezpośrednio mieszkańcom Bartoszyc i okolic.

Straty budżetu państwa na kwotę prawie 6 mln zł

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w okresie działalności grupy nielegalnie wprowadzono na terytorium Polski ok. 5 mln szt. papierosów, 3,9 tony krajanki tytoniowej i 1,8 tony suszu tytoniowego.

Według wstępnych ustaleń należności publicznoprawne w tytułu cła, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług to prawie 5,8 mln zł.

Areszty dla podejrzanych

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 4 przemytników i 9 funkcjonariuszy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do 6 wniosków prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec czwórki przemytników oraz jednego miesiąca wobec 2 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Wobec pozostałych 3 podejrzanych zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Zabezpieczenia majątkowe

Mienie podejrzanych o przemyt i korupcję zostało zabezpieczone na poczet przyszłych kar i środków karnych. Chodzi o prawie 29 tys. euro, prawie 9 tys. dolarów, 1000 zł, a także pojazdy mechaniczne oraz monety wartościowe.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Wróć