Wiadomości

Rozbito międzynarodową szajkę wyłudzającą VAT


Organy ścigania i prokuratury z Niemiec, Holandii i Polski, wspólnie z partnerami w Europie, przeprowadziły skoordynowaną akcję przeciwko sieci przestępczej, odpowiedzialnej za wyłudzenie ponad 320 milionów Euro tytułem zwrotu nienależnego podatku VAT, wykorzystując w tym celu skomplikowane mechanizmy „karuzeli podatkowych”.

Skoordynowana akcja była zainicjowana przez Urząd Prokuratorski w Augsburgu i Bawarską Policję Kryminalną (BLKA) z Niemiec, Urząd Prokuratora ds. Poważnych Oszustw i Przestępstw Przeciwko Środowisku w Zwolle i Informacyjno-Śledczą Służbę Podatkową (FIOD) z Almello w Holandii oraz Prokuraturę Okręgową w Olsztynie i Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie. Śledztwo wspomagali eksperci z Europolu i Eurojust. Łącznie przeprowadzono ponad 49 przeszukań i 27 przesłuchań świadków i podejrzanych w Belgii, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Wspólna akcja o kryptonimie „Vertigo 3” jest częścią olbrzymiego śledztwa przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym wyłudzającym podatek VAT. Międzynarodowy Wspólny Zespół Śledczy, powołany przez Niemcy, Holandię, Czechy i Polskę pracuje nad tą sprawą, przy znaczącym wsparciu finansowym i koordynacyjnym Eurojust od lipca 2013 r.

Ścisła współpraca wszystkich członków zespołów od samego początku śledztwa odgrywała znaczącą rolę we wspieraniu zespołów śledczych krajów członkowskich UE, pomagając stosownym władzom w identyfikacji kluczowych podejrzanych oraz przeprowadzeniu efektywnych operacji transgranicznych.

 

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” 

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

Organizator:

(opr.pb)

(fot.pixabay.com)

 

Wróć