Wiadomości

Rozpoczął się rozruch Bloku Gazowo-Parowego we Włocławku


We Włocławku rozpoczęła się faza rozruchu technologicznego Bloku Gazowo-Parowego zbudowanego w pobliżu zakładów ANWIL.
 
W związku z powyższym w trakcie prowadzonych prac będą występowały wydmuchy pary z instalacji, które mogą powodować słyszalną podwyższoną emisją hałasu. Natomiast przy chłodnych warunkach meteorologicznych mogą być zauważalne gęste kłęby pary wodnej, które są naturalnym procesem wizualnym powstającym przy podgrzewaniu wody w kotłach Elektrociepłowni. Podobne efekty wizualne mogą towarzyszyć pracującej instalacji PTA w warunkach obniżonych temperatur, które są efektem wydmuchu pary wodnej z komina odprowadzającego ją z wentylatorów. Wszystkie realizowane prace należą do normalnej działalności zarówno produkcyjnej jak i rozruchowej obiektów PKN ORLEN i nie stanowią żadnego zagrożenia dla otoczenia.
 
Inwestycja we Włocławku to jeden z dwóch kluczowych projektów energetycznych PKN ORLEN o mocy ponad 460 MWe, który będzie zużywać ok. 600-700 mln m sześc. gazu rocznie.
 
Elektrociepłownia będzie wytwarzała ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną w jednym procesie technologicznym czyli kogeneracji. Ten najbardziej efektywny sposób produkcji przyjazny środowisku naturalnemu zostanie wykorzystany m.in. przez ANWIL oraz PKN ORLEN.
 

Wróć