Prawo

Rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia, sprawozdań oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych


W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1191/1

oraz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1190/1

Wróć