Prawo

Rozporządzenie w sprawie dokumentów KAS

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 kwietnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową.

Rozporządzenie (patrz załącznik) określa sposób dokumentowania kontroli operacyjnej  prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, sposób przechowywania i przekazywania wniosków i postanowień związanych ze stosowaniem kontroli  sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli oraz  wzory druków i rejestrów stosowanych w ramach kontroli.

(op.pb)

Wróć