Prawo

Rozporządzenie ws. wykazu paliw ciekłych


Poniżej link do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących - Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 2455

>>>LINK<<<

Wybrane akty prawne są także dostępne na stronie www.paliwa.pl w zakładce "Prawo".

Źródło: Dziennik Ustaw

Wróć