Prawo

Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości o pilne opracowanie i udostępnienie nieodpłatnego oprogramowania umożliwiającego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom składanie e-sprawozdań finansowych w wymaganym formacie


Oprogramowanie powinno zapewnić przedsiębiorcom autoryzowane i bezpieczne narzędzie do wygenerowania dokumentu elektronicznego w formacie wymaganym przez Ministra Finansów i podpisanie go nieodpłatnym profilem zaufanym ePUAP.

Finalnie zaś taki dokument powinien zostać przyjęty przez system eKRS prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonanie takiego oprogramowania będzie wymagało współpracy Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Cyfryzacji. Narzędzie dedykowane przedsiębiorcom w celu umożliwienia wykonanie ich obowiązków, zwłaszcza gdy posiadają organy wieloosobowe, powinno zostać opracowane niezwłocznie ze względu na upływające wkrótce terminy podpisywania (31 marca br.) i składania sprawozdań finansowych za rok ubiegły. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, mając na względzie to, że bardzo krótkie terminy będą niedogodne zarówno dla przedsiębiorców jak i dla administracji publicznej zaproponował także alternatywne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu uregulowania zezwalającego na składanie e-sprawozdań finansowych w dowolnym formacie przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców do 15 lipca 2020 r.

 
 

Wróć