Wiadomości

"Rzeczpospolita": „Szara strefa” w obrocie paliwami wciąż negatywnie wpływa na gospodarkę


„Gdyby nie szara strefa, krajowi producenci benzynyi oleju napędowego mogliby w tym roku zwiększyć ich sprzedaż o ok. 15 proc.” – czytamy w „Rzeczpospolitej”

Tomasz Furman w artykuleNadal dużo paliw jest w nielegalnym obrocie” pisze, że dotychczasowe regulacje prawne nie przyczyniły się do ograniczenia negatywnego wpływu szarej strefy w obrocie paliwami na krajową gospodarkę. Widać to choćby po sytuacji na rynku oleju napędowego. W I półroczu tego roku oficjalna konsumpcja ON wzrosła o 6 proc., a import tego paliwa zwyżkował aż o 29 proc.

Nieuczciwe praktyki występują także wtedy, gdy firma kupuje paliwo na rynku niemieckim powyżej ceny rynkowej, a następnie sprzedaje je w Polsce poniżej ceny rynkowej. W tej sytuacji uczciwi przedsiębiorcy płacący VAT, akcyzę, opłatę zapasową i realizujący obowiązek narodowego celu wskaźnikowego nie są w stanie konkurować z nieuczciwymi podmiotami.

Według PKN Orlen nie powinno dyskutować się nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, a należy przede wszystkim skoncentrować się na skutecznej egzekucji już istniejących przepisów prawnych: koncesje na obrót z zagranicą, solidarna odpowiedzialność.

WIĘCEJ: czytaj kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

Jeżeli leżą ci na sercu aktualne problemy branży, przyjdź na:

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016

11-13 maja 2016r. w EXPO XXI w Warszawie

od ćwierć już wieku organizowane pod tym znakiem:

(oprac. pb)

Wróć