Wiadomości

Skazani za wyłudzenia


Rekordowe wyroki dla organizatorów grupy przestępczej wyłudzającej VAT wydał Sąd Okręgowy w Olsztynie. 10 lat pozbawienia wolności oraz kara grzywny dla kierującego grupą, 4,5 roku dla założyciela i po 2,5 roku oraz grzywny dla dwóch innych uczestników grupy.

Wykrycie i zlikwidowanie przestępczej działalności polegającej na wyłudzaniu VAT, to niewątpliwie sukces Kontroli Skarbowej i organów ścigania. A wyroki skazujące dla uczestników karuzeli podatkowej, to jasny sygnał, że przestępcy podatkowi nie mogą czuć się bezkarni.   

Z rozpoznania olsztyńskiego Wywiadu Skarbowego wynikało, że pod szyldem kilku spółek działających w branży paliwowej prowadzony jest nielegalny proceder, którego głównym celem jest wyłudzanie podatku VAT. Postępowania kontrolne potwierdziły, że spółki nie prowadziły faktycznej działalności gospodarczej, a jedynym uzasadnieniem ich funkcjonowania w obrocie prawnym było wykorzystanie ich danych do ukrycia oszustwa podatkowego, polegającego na wprowadzaniu do obrotu na terytorium kraju oleju napędowego z nieodprowadzonym od tej sprzedaży podatkiem należnym VAT. Dzięki odkryciu sieci powiązań pomiędzy kilkunastoma podmiotami zlikwidowana została grupa przestępcza, która naraziła Skarb Państwa na straty ponad 40 mln zł. Wspólne działania Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie i organów ścigania doprowadziły do wykrycia i zatrzymania członków grupy. Ogromnym sukcesem są wyroki skazujące, które dają czytelny przekaz, że koniec z bezkarnością oszustów podatkowych. Tym bardziej jest to istotne, że tego typu nielegalny proceder może się wydawać formą łatwego i szybkiego zarobku. Tak chyba myślał jeden ze skazanych organizatorów oszustwa podatkowego w obrocie paliwami płynnymi, który już wcześniej był uwikłany w inną karuzelę podatkową. W tamtej sprawie otrzymał karę 4 lat pozbawienia wolności, w obecnej 4,5 roku. Z 15 oskarżonych w tej sprawie sąd uznał winę 13-tu osób, w tym także słupów. Siedmiu uczestników zorganizowanej grupy przestępczej Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał na karę pozbawienia wolności. Jeden z oskarżonych został uniewinniony, sprawa drugiego została wyłączona do odrębnego postępowania. Wobec skazanych sąd orzekł przepadek osiągniętych korzyści majątkowych, a także orzekł na rzecz Skarbu Państwa obowiązek naprawienia części szkody.

Wróć