Auto i Myjnia

Spadają dochody z akcyzy od autogazu


Dochody z tytułu podatku akcyzowego od gazu do napędu silników spalinowych po czterech miesiącach tego roku wyniosły 311,4 mln zł, to o 4,4% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadły również,  o 8,2%, dochody z tytułu akcyzy od paliw grzewczych (z wyłączeniem węgla).Wzrosły natomiast dochody z tytułu podatku akcyzowego od produktów klasyfikowanych jako paliwa silnikowe o 5,2% (r/r) oraz oleje smarowe o 29,8%.

Zdaniem ekspertów z branży spadek wpływów z akcyzy od autogazu i niewielki ich wzrost w przypadku paliw silnikowych prawdopodobnie oznacza, że sprzedawcy działający w szarej strefie szukają nowych sposobów na ominięcie przepisów uszczelniających rynek paliw.

 

 

Wyszczególnienie IV miesiące 2016 r. IV miesiące 2017 r. Dynamika 2017/2016 [%] 
 Dochody z tytułu podatku akcyzowego od paliw silnikowych 8 788,2 9 245,0 105,2 %
 Dochody z tytułu podatku akcyzowego od gazu do napędu silników spalinowych 325,7 311,4 95,6%
 Dochody z tytułu podatku akcyzowego od paliw opałowych (z wyłączeniem węgla)  98,7 90,6 91,8%
 Dochody z tytułu podatku akcyzowego od olejów smarowych 61,1 79,3 129,8%

Dochody budżetowe z tytułu podatku akcyzowego od wybranych kategorii wyrobów (dane wyrażone w mln złotych), źródło: Ministerstwo Finansów

(op.pb)

Wróć