Auto i Myjnia

Spółka TNT Express padła ofiarą ataku hakerskiego


Spółka FedEx Corporation ogłosiła dzisiaj, że doszło do istotnego zakłócenia światowej działalności jej przedsiębiorstwa zależnego, TNT Express, z powodu przeniknięcia wirusa komputerowego do jej systemów informatycznych.

Pomimo utrudnień w działalności i komunikacji TNT Express, nie pojawiły się informacje o żadnych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych. Działalność wszystkich pozostałych przedsiębiorstw FedEx pozostaje niezakłócona, a usługi świadczone są w normalnym trybie i na zwykłych warunkach.

W trybie natychmiastowym podjęto środki zaradcze i uruchomiono plany awaryjne. Usługi krajowych i regionalnych sieci TNT Express są w większości dostępne, chociaż ich realizacja została spowolniona. Obecnie opóźnienia występują również w usługach interkontynentalnych firmy. FedEx informuje, że w obecnej chwili trudno jest oszacować straty finansowe wynikające z zakłóceń w świadczeniu usług, mogą one jednak być znaczące.

Źródło: FedEx: (op.pb)

Wróć