Wiadomości

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Zwalczania Mechanizmów Finansowania tzw. Państwa Islamskiego


20-21 września br. w Warszawie, Polska jako członek Globalnej Koalicji do Walki z Daesh (tzw. Państwem Islamskim), zorganizowała  kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. Zwalczania Mechanizmów Finansowania tzw. Państwa Islamskiego (Counter-ISIL Finance Group - CIFG).


Spotkanie otworzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej Marian Banaś: -Międzynarodowy terroryzm, w tym przypadku takie zjawisko jak Daesh, stwarza jednakowe zagrożenie dla wszystkich państw. Dlatego efektywna walka z tym niebezpiecznym zjawiskiem możliwa jest tylko na bazie wspólnej koalicji i całkowitej koordynacji działań – powiedział minister Marian Banaś.

- W ramach Grupy Roboczej wszyscy rozumieją potrzebę wymiany informacji i współpracy ośrodków analitycznych. Owocem współpracy m.in. w ramach Grupy było uchwalenie w Polsce ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca br. Wprowadziła ona szereg mechanizmów umożliwiających przeciwdziałanie finansowania m.in. ISIS – dodał dyrektor Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów Maciej Aleksander Kędzierski. Zapytany, czy finansowanie Daesh będzie tematem tzw. komisji VAT-owskiej, odpowiedział, że zawsze gdy w grę wchodzi przestępczość gospodarcza na wielką skalę, nie jest wykluczone finansowanie terroryzmu.

W posiedzeniu wzięły udział delegacje 32 państw, będących członkami Globalnej Koalicji oraz 5 organizacji międzynarodowych (Grupa  Egmont, EUROPOL, FATF, Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej oraz ONZ). Grupa Robocza Globalnej Koalicji ma duże znaczenie polityczne a efekty jej prac są omawiane na  posiedzeniach ww. organizacji międzynarodowych, G20, a także na forum Unii Europejskiej.

Podstawą prac CIFG są dotychczasowe mechanizmy prawne, mające na celu przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, wypracowane na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, standardy FATF oraz mechanizmy opracowane w ramach Międzynarodowej Grupy ds. Sankcji wobec Państwa Islamskiego, Frontu Al-Nusra i reżimu Assada.

W posiedzeniu wziął udział nowo wybrany Prezydent FATF (Financial Action Task Force)  Marshall Billingslea, Zastępca Sekretarza Stanu w Departamencie Skarbu USA, jeden z sześciu współprzewodniczących Grupy, który podkreślał, że Państwo Islamskie, dotychczas czerpiące dochody m.in. ze sprzedaży ropy, wymuszeń i porwań dla okupu, ma dzięki mechanizmom wypracowanym w ramach Grupy, mniejsze możliwości finansowania.

W spotkaniu uczestniczyli także liczni przedstawiciele jednostek analityki finansowej m.in. Szef JAF Belgii, przedstawiciele JAF Australii, Holandii, Słowacji, Łotwy i USA.

Organizowane przez Polską Jednostkę Analityki Finansowej posiedzenie CIFG, poza aspektami ważnymi z punktu widzenia społeczności międzynarodowej jednoczącej się w walce z Daesh, miało na celu także podkreślenie roli Polski, jako ważnego uczestnika Globalnej Koalicji.

***

Grupa Robocza ds. Zwalczania Mechanizmów Finansowania tzw. Państwa Islamskiego powstała w 2015 roku  w Rzymie. Obecnie ma 52 członków i obserwatorów. Współprzewodniczą jej przedstawiciele: Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Źródło: MF

Wróć