Wiadomości

Spotkanie konsultacyjne "Rola wymiaru sprawiedliwości w ograniczaniu szarej strefy w Polsce"


7 października br. o godz. 11.00 w siedzibie BCC, Pałacu Lubomirskich - przy Placu Żelaznej Bramy 10 - w Warszawie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach Programu Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce i Business Centre Club Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020: "Rola wymiaru sprawiedliwości w ograniczaniu szarej strefy w Polsce spotkanie konsultacyjne". Zapraszamy na transmisję on-line.

W spotkaniu udział wezmą:

  • Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club
  • Kamil Wyszkowski – dyrektor generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
  • Tomasz Darkowski - dyrektor Departamentu Legislacyjnego, Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Arkadiusz Łaba - naczelnik Wydziału w Departamencie Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Fianansów
  • Jan Tokarski - dyrektor PwC, partner merytoryczny Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020
  • Michał Borowski - ekspert BCC ds. podatków
  • Paweł Tomczykowski - ekspert BCC ds. systemu podatkowego.

oraz przedstawiciele biznesu.

To pierwsze spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane założenia drugiej edycji Raportu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”. Dyskusja będzie okazją do omówienia w gronie przedstawicieli środowisk gospodarczych i rządowych kwestii wpływających na efektywne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w kontekście walki z szarą strefą.

WIĘCEJ czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

O patologiach rynku paliwowego i wiążących sięz tym niebezpieczeństwach dla konkurencyjności niezależnych stacji paliw rozmawialiśmy np. 22 września podczas konferencji Polskiej Izby Paliw płynnych "Pakiet paliwowy i energetyczny"

Jeżeli interesują Ci kwestie bezpieczeństwa energetycznym naszego kraju, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w warszawskiej hali EXPO XXI, 17-19 maja 2017 r (formularz akredytacyjny dla dziennikarzy znajdziesz pod tym linkiem).

Wróć