Działania Izby

Spotkania Regionalne PIPP - czerwiec 2022


Spotkania regionalne branży paliwowej organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

Podczas tegorocznych spotkań poruszono bardzo wiele zagadnień dot. aktualnej sytuacji na rynku paliwowym. Po dwóch latach pandemicznych obostrzeń, a obecnie także w obliczu konfliktu w Ukrainie, możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmów stała się szczególnie ważna.

Pierwsza część spotkań obejmowała dyskusję dotyczącą:

  • bieżącej sytuacji rynku paliwowego w świetle wyzwań geopolitycznych oraz inflacyjnych,
  • problemów występujących na danym mikrorynku (dyskusja z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami urzędów ważnych dla branży paliwowej),
  • najistotniejszych zmian w regulacjach prawnych dotyczących rynku paliwowego.

Druga część poświęcona była problemom przedsiębiorców prowadzących stacje franczyzowe.

Cykl spotkań objął pięć lokalizacji: Wrocław, Kraków (Modlniczka), Olsztyn, Odolion k. Torunia oraz Warszawę (Ożarów Mazowiecki).

Wróć