Wiadomości

Rozmowy z austriacką minister ds. środowiska o bezpieczeństwie energetycznym


Spotkanie z austriacką minister ds. środowiska. Rozmawiano o bezpieczeństwie energetycznym i priorytetach UE.

Rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym i nadchodzącej kadencji UE oraz – to tematy, które poruszono w trakcie spotkania minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z Leonore Gewessler, federalną Minister Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii Austrii. W spotkaniu, które odbyło się 3 czerwca 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, udział wzięli także wiceministra Urszula Zielińska oraz Andreas Stadler, Ambasador Austrii w RP.

Najważniejsze informacje:

  • Polska będzie sprawowała Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej jako pierwsza po wybraniu nowej Komisji Europejskiej.
  • Jednym z priorytetów polskiej prezydencji będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UE.
  • Polska prezydencja będzie m.in. koordynować stanowisko UE na posiedzenia międzynarodowych porozumień na rzecz ochrony środowiska.

Polska Prezydencja w Radzie UE

Minister Paulina Hennig-Kloska podkreśliła w trakcie spotkania, że Polska prezydencja w pierwszym półroczu 2025 r. będzie musiała wpisać się w nowy cykl polityczny.  

"Komisja Europejska zostanie właśnie powołana, a prace rozpocznie nowy Parlament. Trudno na ten moment przewidzieć dynamikę prac nad otwartymi aktami legislacyjnymi oraz terminarz i kierunki nowych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Niemniej jesteśmy gotowi kierować pracami nad wszelkimi nowymi inicjatywami, które zostaną opublikowane przez Komisję Europejską".

- powiedziała ministra Hennig-Kloska.

Polska będzie sprawowała Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. Działania Prezydencji będą przede wszystkim determinowane agendą prac instytucji UE nad projektami legislacyjnymi i aktami pozalegislacyjnymi, a także międzynarodowymi wydarzeniami klimatyczno-energetyczno-środowiskowymi, w których Rada UE uczestniczy jako organ reprezentujący UE i jej państwa członkowskie, tematami priorytetowymi wybranymi indywidualnie przez Przewodnictwo oraz ewentualnymi nieprzewidzianymi wydarzeniami, zwłaszcza o charakterze kryzysowym.

Polska prezydencja będzie m.in. koordynować stanowisko UE na posiedzenia międzynarodowych porozumień na rzecz ochrony środowiska, w szczególności na potrójną Konferencję Stron Konwencji Sztokholmskiej, Rotterdamskiej i Bazylejskiej, Konferencję Stron CITES, Konferencję Stron Konwencji Ramsarskiej i posiedzenia konwencji UNFCCC oraz Konwencji z Aarhus.

Bezpieczeństwo energetyczne  

Ministra zapewniła również, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UE z poszanowaniem zasad sprawiedliwej transformacji energetycznej.

"Ambitne cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej wymagają społecznej akceptacji i solidarności, dlatego polska prezydencja będzie zwracać uwagę na sprawiedliwą, inkluzywną i zrównoważoną transformację energetyczną, a także na zachowanie równowagi między bezpieczeństwem energetycznym i przystępnością cenową energii dla konsumentów i przedsiębiorstw a polityką klimatyczną".

- powiedziała ministra.

 

Orygialny artykuł:>>>tutaj<<<

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wróć