Wiadomości

Startują pierwsze centra obsługi

1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie
np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września  wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi. Pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować tam podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji Podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

- złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy,
- złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe).

W centrach obsługi podatnicy będą mogli także pilotażowo skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika będzie obejmować przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika, przekazywania informacji na temat przepisów prawa podatkowego (a w tym uprawnień przysługujących podatnikom).

Ponadto asystent podatnika będzie udzielał informacji spoza zakresu działania urzędu skarbowego – dotyczących ubezpieczeń społecznych czy też podatku akcyzowego. Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie będą stanowiły doradztwa podatkowego.

Asystent podatnika wyznaczany jest na wniosek podatnika. Asystent będzie realizować swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

Wróć