Strefa przedsiębiorcy

Szkolenie - 4.11.2021 r. - Rozliczenia ilościowe i zasady rozliczeń ubytków paliw ciekłych w trakcie inwentaryzacji na stacjach paliw


Zapraszamy na szkolenia PIPP w formie wideokonferencji

Rozliczenia ilościowe i zasady rozliczeń ubytków paliw ciekłych w trakcie inwentaryzacji na stacjach paliw

w programie m.in.

  • systemy rozliczeń ilościowych na stacji paliw

  • zasady gospodarki magazynowej na stacji paliw
  • podstawy prawne rozliczania ubytków paliw na stacji paliw.
  • normy ubytków naturalnych i dopuszczalnych różnic inwentaryzacyjnych paliw na stacji paliw.
  • zasady i warunki prawidłowego rozliczania ubytków naturalnych paliw ciekłych na stacjach paliw.
  • zasady i warunki prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji paliw płynnych na stacjach paliw

Koszt, szczegółowy program, formularze zgłoszeniowe oraz pozostałe informacje znajdą Państwo dostępne w zakładce Szkolenia

Wróć