Wiadomości

Technologia koksowania umożliwi wyższą efektywność przerobu ropy naftowej w rafinerii LOTOSU


Grupa LOTOS dzięki wyborowi i zastosowaniu technologii koksowania dla zagospodarowania ciężkiej pozostałości powstającej w procesie przerobu ropy naftowej uzyska ponad 30% więcej nowych produktów niż gdyby wybrano inne metody przerobu. Koksowane jest niskoemisyjną, wydajniejszą i mniej kosztową metodą niż zgazowanie czy spalanie ciężkiej pozostałości w elektrociepłowni.

Zastosowanie technologii koksowania w ramach systemu instalacji powstających w Projekcie EFRA pozwoli docelowo uzyskać z każdej tony ciężkiej pozostałości ok 700 kg paliw i 300 kg koksu.

Specjaliści LOTOSU w efekcie prowadzonych analiz porównawczych potwierdzili, że koksowanie będzie dla rafinerii najlepszą metodą pod względem efektywności, energochłonności oraz kosztów budowy samych instalacji. Wzięto pod uwagę także rosnące koszty wynikające z unijnych regulacji klimatycznych. W procesie koksowania większa część dwutlenku węgla pozostanie uwięziona w produkowanym docelowo koksie. Proces rozładunku koksu w przyszłej instalacji koksowania będzie w pełni zhermetyzowany i spełni wymagane normy środowiskowe. Z możliwych, dostępnych metod przerobu i wykorzystania ciężkiej pozostałości, czyli w praktyce ciężkiego oleju opałowego, koksowanie okazało się najbardziej ekonomiczne, efektywne oraz ekologiczne w porównaniu z innymi rozważanymi rozwiązaniami.

– Dla nas kluczową sprawą było wyeliminowanie z procesu przerobu ropy naftowej ciężkiej pozostałości, zwłaszcza ciężkiego oleju opałowego. To produkt nieopłacalny, obarczony tzw. ujemną marżą, czyli mający cenę niższą od ceny ropy. Jest też produktem mocno zasiarczonym i nieekologicznym – mówi Grzegorz Błędowski, dyrektor Projektu EFRA Grupy LOTOS. – Po zastosowaniu technologii koksowania uzyskujemy głębszą konwersję, czyli większą ilość wysokomarżowych paliw z tej samej ilości ropy naftowej właśnie dzięki przetworzeniu ciężkiej pozostałości. Szacujemy, że marża rafineryjna zwiększy się znacznie – o ok. 2 dolary na baryłce. Zyski ze sprzedaży rocznie dodatkowych 900 tys. ton paliw będą odczuwalne w dochodach Spółki.

Instalacja koksowania ma też tą zaletę, że jest instalacją elastyczną. To oznacza, że zimą będzie można przerabiać w niej całą ciężką pozostałość wyprodukowaną w rafinerii. Latem można zasilać ją importowanym ciężkim olejem opałowym, przeznaczając część pozostałości do produkcji asfaltów. Dzięki nowym rozwiązaniom Spółka nie będzie zmuszona produkować oleju opałowego, natomiast produkcja asfaltów może być kontynuowana w zależności od jej efektywności ekonomicznej. Na świecie pracuje aż 179 instalacji koksowania. Charakteryzuje je wysoka elastyczność i relatywnie niskie koszty inwestycyjne. W przypadku GL S.A. dodatkowymi zaletami okazały się:

  • możliwość zagospodarowania wszystkich ciężkich pozostałości;
  • emisja dwutlenku węgla jest relatywnie niewielka i możliwość uzyskania bezpłatnych limitów na emisję tego gazu;
  • zwiększenie stopnia wykorzystania istniejącego majątku produkcyjnego (instalacje HDS i MHC, regeneracji aminy, stripper wód kwaśnych, Clausa), czyli dopasowanie zastosowanej technologii do istniejącej konfiguracji rafinerii.

Cały projekt koksowania posiada dobrą odporność na zmiany cen ropy na rynku. Ponadto istotnie zwiększy się współczynnik kompleksowości rafinerii LOTOSU do poziomu charakteryzującego najlepsze rafinerie. Współczynnik ten określający złożoność konfiguracji technologicznej rafinerii związany jest z głębokością przerobu ropy. Jego wzrost mówi o wzroście ilości wysokomarżowych produktów w stosunku do ilości przerabianej ropy. Realizacja Projektu EFRA zapewni Grupie LOTOS osiągnięcie najlepszych światowych standardów produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej konkurencyjności wśród rafinerii europejskich. Zwiększy efektywność i zyskowność gdańskiej rafinerii przy bezpiecznej i stabilnej pracy wszystkich instalacji

 

Wróć