Wiadomości

Trwają prace zmierzające do budowy Terminala Gazu Płynnego w Policach


Nowy Terminal Gazu Płynnego będzie kolejnym krokiem w kierunku dywersyfikacji źródeł dostaw surowców. Umożliwi odbiór propanu dostarczanego drogą morską i butanu dostarczanego drogą kolejową lub drogową oraz dalszą dystrybucję na potrzeby działalności prowadzonej przez ORLEN Paliwa. Przedstawiciele Zarządu spółki spotkali się z przedstawicielami Grupy Azoty Polyolefins S.A. oraz Zarządu Morskiego Portu Police w celu zapoznania się z postępem prac budowlanych na terenie projektu Polimery Police, przyległego do planowanej przez ORLEN Paliwa inwestycji.

Terminal zostanie zlokalizowany na terenie portu morskiego w Policach z wykorzystaniem nabrzeża Terminalu Przeładunkowo – Magazynowego będącego częścią projektu Polimery Police realizowanego przez Grupę Azoty Polyolefins. Za budowę inwestycji odpowiedzialna będzie spółka ORLEN Paliwa.

Celem inwestycji jest zapewnienie spółce dostępu do globalnego rynku propanu i butanu, stwarzając warunki zakupowe porównywalne dla największych graczy na rynku europejskim – podkreślał Jakub Opara, Członek Zarządu ds. Logistyki ORLEN Paliwa.

Bieżące informacje na temat postępu prac budowlanych nabrzeża są warunkiem koniecznym do planowania terminu rozpoczęcia inwestycji przez ORLEN Paliwa. W ciągu miesiąca zostanie dokonany wybór firmy, która przygotuje koncepcję projektu nowego Terminala Gazu Płynnego.

Spotkanie przedstawicieli trzech stron – ORLEN Paliwa, Grupy Azoty Polyolefins S.A. i Portu Morskiego Police – zaangażowanych w inwestycje, było również doskonałą okazją do rozmów na temat kształtu współpracy po zakończeniu etapu inwestycyjnego. – Projekt stwarza ogromne szanse biznesowe dla trzech podmiotów gospodarczych, będąc jednocześnie znaczącym elementem zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Istotne jest wykorzystanie efektu synergii funkcjonowania dwóch terminali, aby w jak najszerszym stopniu zoptymalizować procesy pod względem operacyjnym i kosztowym – mówił Janusz Kogut, Prezes Zarządu ORLEN Paliwa.

List intencyjny dotyczący budowy inwestycji w porcie morskim w Policach został podpisany w styczniu br.

 

Źródło Orlen Paliwa

Wróć