Strefa przedsiębiorcy

Ubezpieczeniowe wyzwania branży paliwowej - specjalnie dla Polskiej Izby Paliw Płynnych komentuje Anna Butkiewicz, prezes AFG Broker


WIĘCEJ czytaj w majowym  wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Z pełną ofertą AFG Broker zapoznasz się na stoisku sieci MOYA podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

WIĘCEJ czytaj w majowym  wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Więcej na ten temat dowiesz się odwiedzając stoisko sieci MOYA podczas XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW

"Czytelnikom pisma "Paliwa Płynne" nie trzeba uświadamiać w jak ryzykownej branży działają. Prowadzącym stacje paliw sen z powiek spędzać mogą problemy ogniskujące w sobie te, które występują w kilku różnych branżach, w tej zaś pojawiają się jednocześnie. Inne zagrożenia pociąga za sobą prowadzenie sklepu czy myjni, inne działalność gastronomiczna (dziś będąca już w zasadzie standardem na stacji), inne obrót materiałami niebezpiecznymi, jakimi z całą pewnością są paliwa. Jeśli dodamy do tego sferę związaną z obsługą klienta, jej jakością oraz koniecznością przetwarzania danych, to okazuje się, że obszarów, w których może dojść do szkody jest wiele. Zarządzaniu ryzykiem służą m.in ubezpieczenia. Ich rolą jest zastąpienie niepewnej, dużej straty finansowej, pewnym ale małym kosztem. Szkopuł tkwi w tym, że opłacając polisę inwestujemy w umowę, niematerialną obietnicę, która zapewnić ma nam i naszej działalności bezpieczeństwo, a z której w zasadzie nie chcielibyśmy, aby ubezpieczyciel musiał się wywiązać (oznaczałoby to przecież zaistnienie szkody). Rolą brokera ubezpieczeniowego jest przeprowadzenie odpowiedniego audytu w firmie a następnie
doprowadzenie do zawarcia optymalnej polisy. Co przez to rozumiem? Spełnienie podstawowych warunków dobrego ubezpieczenia tj. realności ochrony ubezpieczeniowej (pewność co do możliwości pokrycia szkody przez ubezpieczyciela) oraz pełności tej ochrony (pełne pokrycie szkody). Firma AFG Broker jako pośrednik pracujący dla podmiotów branży paliwowej oraz realizujący na rzecz tych podmiotów specjalny program ubezpieczeniowy, aranżuje polisy w zakresie rozmaitych ryzyk. Często są to również ryzyka związane z zupełnie innymi, prowadzonymi przez właścicieli stacji działalnościami – np. transportowymi, handlowymi etc. Dla nas jako dla firmy reprezentującej w świetle prawa klienta, najważniejsza jest świadomość prowadzonych przez przedsiębiorcę działań oraz zagrożenia, które z nich wynikają.
Mówiąc stricte o stacjach paliw, podstawowymi produktami ubezpieczeniowymi będą tu oczywiście ubezpieczenie mienia (ze względu na dużą wartość inwestycji, środków obrotowych oraz wyposażenia) i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (czyli odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec osób trzecich, które mogą ponieść szkodę na skutek korzystania z obiektu, działań pracowników stacji czy np. w związku z wybuchem czy wypadkiem). Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj zakres ubezpieczenia oraz klauzule dodatkowe. Podstawą są dla stacji rozszerzenia takie jak zatrucia pokarmowe i przeniesienie chorób zakaźnych, OC pracodawcy, ochrona w zakresie szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności za pojazdy pozostawione w myjni automatycznej. W przypadku ubezpieczenia mienia wymieniłabym ochronę produktów od rozmrożeń, ochronę w zakresie wandalizmu, przepięć oraz zalań. Obecnie istnieje nawet możliwość ubezpieczenia paliwa
od kradzieży zwykłej (zatankowanie baku do pełna i odjechanie bez uregulowania płatności). Rynek wciąż się zmienia czego efektem ubocznym są pojawiające się nowe zagrożenia. Aktualnie jednym z najszerzej omawianych jest tzw. cyberprzestępczość. Sieci stacji paliw posługują się nowoczesnymi systemami informatycznymi zarządzając często szeregiem danych osobowych. Jednocześnie Unia Europejska coraz bardziej uszczelnia procedury mające na celu zapewnienie należytego bezpieczeństwa tych danych (jak choćby budzące obawy i kontrowersje, zbliżające się nieubłaganie RODO). Jak wynika z raportu opublikowanego przez firmę Chubb aż 27% firm doświadczyło w ostatnim
czasie ataku cybernetycznego. Odpowiedzią rynku są tzw. ubezpieczenia cyber, mające zastosowanie zarówno w przypadku ataku hakerskiego, działania złośliwego oprogramowania jak i błędów ludzkich. Ochrona przedsiębiorstwa występuje tu zarówno w zakresie odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich kierujących wobec niego roszczenia
odszkodowawcze jak i w zakresie funkcjonowania samej firmy, która narażona może zostać na straty w wyniku potrzeby odzyskania danych, przerwania działalności oraz konieczności jej wznowienia. Stale rosnąca świadomość klientów oraz mające zapewniać im bezpieczeństwo kolejne obostrzenia sprawiają, że niemal każdy przedsiębiorca, w tym na pewno
prowadzący stację paliw, powinien rozważyć zawarcie ubezpieczenia cyber. Wielość zagrożeń związanych z działalnością w branży paliwowej z pewnością wymaga profesjonalnego doradztwa ubezpieczeniowego. Dzięki kompleksowej obsłudze oraz wysokiej jakości współpracy na linii klient pośrednik, możliwe jest nie tylko szczelne zabezpieczenie interesów firmy ale też prawidłowe zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów".

WIĘCEJ czytaj w majowym  wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Z pełną ofertą AFG Broker zapoznasz się na stoisku sieci MOYA podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

WIĘCEJ czytaj w majowym  wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Więcej na ten temat dowiesz się odwiedzając stoisko sieci MOYA podczas XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW

Wróć