Wiadomości

Ukraińskie firmy transportowe będą mogły wystąpić wobec Polski o zwrot VAT

Uchwała NSA z 12 października 2015 r. umożliwia podmiotom spoza UE, np. zarejestrowanym na Ukrainie, domagania się zwrotu VAT na specjalnych warunkach określonych w rozporządzeniu ministra finansów.

Sprawa o sygn. akt I FPS 1/14 dotyczyła stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. i rozstrzygnęła spory wielu ukraińskich firm transportowych z polskim fiskusem. Wyrok NSA został wydany na kanwie sprawy dotyczącej firmy transportowej z Ukrainy, która w tamtym czasie była zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT i świadczyła usługę tranzytu przez nasz kraj na rzecz innych podmiotów zagranicznych. Składała deklaracje VAT-7 i wykazywała w nich nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, a ponieważ nie miała czynności opodatkowanych, to wykazywała jedynie podatek naliczony (np. od paliwa zakupionego w Polsce). Zażądała jego zwrotu. Twierdziła, że należy jej się on na ogólnych zasadach (art. 86 i 86 ustawy o VAT). Była bowiem zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Urząd skarbowy odmówił, bo firmy spoza UE obowiązywały specjalne procedury.

WIĘCEJ: Uchwała NSA otwiera firmom ukraińskim drogę do odzyskania podatku, DGP, 2015-10-13

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

Jeżeli leżą ci na sercu aktualne problemy branży, przyjdź na XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016 w dniach 11-13 maja 2016r. EXPO XXI Warszawa 

Organizator: 

 (opr.zp)

Wróć