Wiadomości

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Vitol

PKN ORLEN  zawarł kolejną umowę ze spółką z grupy Vitol. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Vitol w okresie od 3 października 2015 roku do 19 stycznia 2016 roku wynosi około 1,83 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Vitol zawierane były na zakup ropy naftowej i gazu oraz sprzedaż produktów.
 
Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Vitol w okresie od 3 października 2015 roku do 19 stycznia 2016 roku jest umowa z 18 grudnia 2015 roku o wartości około 301 mln PLN, zawarta pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Vitol S.A., dotycząca sprzedaży ciężkiego oleju opałowego.
 

Wróć