Strefa przedsiębiorcy

UNIMOT po III kwartałach 2016 r.


Zysk UNIMOT po III kwartałach 2016 r. wzrósł o 148% rdr do 20,3 mln zł. Spółka po raz kolejny podnosi prognozy wyników na ten rok.

UNIMOT, dynamicznie rozwijająca się multienergetyczna grupa kapitałowa, opublikowała sprawozdanie finansowe za III kwartały 2016 r. Przychody Grupy wzrosły rok do roku o 65%, a zysk netto o 148%. Wysoka dynamika wzrostu zysku sprawia, że UNIMOT kolejny raz w tym roku podnosi prognozy finansowe na 2016 r.

Narastająco za 9 miesięcy 2016 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1,53 mld zł w porównaniu do 924,2 mln zł przychodów w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast skonsolidowany zysk netto po III kw. 2016 r. wyniósł 20,3 mln zł, wobec 8,22 mln zł w 2015 r.

- Zakończyliśmy właśnie rekordowy kwartał pod względem osiągniętych przychodów i zysku netto. To głównie efekt wzrostu sprzedaży oleju napędowego jak i również biopaliw. Bez wątpienia na całym rynku widoczne są pozytywne efekty wprowadzenia pakietu paliwowego i ograniczenia szarej strefy. Jednak tak dynamiczny wzrost wyniku UNIMOT to przede wszystkim zasługa realizowanej od dwóch lat strategii rozwoju sprzedaży paliw płynnych tłumaczy Robert Brzozowski, Prezes UNIMOT.

Skonsolidowany zysk netto za III kwartał 2016 r. wyniósł 9,9 mln zł, a przychody 671,3 mln zł, w porównaniu do 4,5 mln zł zysku i 306 mln zł przychodów w III kwartale 2015 r., co oznacza wzrost o odpowiednio 121% i 119%. Natomiast w zakresie EBITDA w III kwartale 2016 r. Grupa wypracowała 13,9 mln zł, co stanowi wzrost o 183 % w porównaniu do III kwartału 2015 r.

Grupa UNIMOT podniosła również prognozy finansowe na 2016 r.

-Duża dynamika wzrostu zysku netto oraz zrealizowane do tej pory przychody sprawiają, że po raz kolejny w tym roku, podnosimy prognozy finansowe na ten rok. Dotychczasowy cel zysku netto na poziomie 20 mln zł osiągnęliśmy po III kwartałach – dodaje Prezes UNIMOT.

Obecnie UNIMOT spodziewa się, że przychody wyniosą 2,3 mld zł, EBITDA sięgnie 45 mln zł, a zysk netto 30 mln zł. Poprzednio było to odpowiednio 2 mld zł, 33,8 mln i 20 mln zł.

Źródło: UNIMOT (op.zp. fot.  Robert Brzozowski, Prezes UNIMOT SA )

WIĘCEJ czytaj w styczniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Z pełną ofertą UNIMOT  SA  będzie można zapoznać się podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - ich najbliższa edycja to 17-19 maja 2017 r., EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Wróć