Prawo

UOKiK: II faza postępowania: BP - Arge


UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez BP Europe SE Oddział w Polsce części mienia spółek Arge Paliwa i Arge Nieruchomości. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania  rynku.

WIĘCEJ czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Z pełną ofertą BP Europa SE można było zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14, których sieć BP była Partnerem Strategicznym!

BP na terenie Polski zajmuje się m.in. hurtową i detaliczną sprzedażą paliw. Taką  działalność prowadzi też Arge Paliwa. Działalność obu przedsiębiorców pokrywa się na wielu lokalnych rynkach sprzedaży paliw na stacjach. Arge Nieruchomości zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem, wynajmem lub sprzedażą własnych nieruchomości.

W opinii UOKiK w tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez BP we wniosku o zgodę na transakcje. Oprócz udziałów przedsiębiorców niezbędne jest również określenie, na jakim obszarze poszczególne stacje rywalizują ze sobą.

Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

Na stronie internetowej UOKiK  zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach koncentracji przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.

Źródło: UOKiK, fot. BP na XXV Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2018, których spółka BP była Partnerem Strategicznym

WIĘCEJ czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Z pełną ofertą BP Europa SE można było zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14, których sieć BP była Partnerem Strategicznym!

Wróć