Prawo

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych


W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Szczegóły w załączniku. 

Wróć