Prawo

Ustawa wprowadzająca opłatę emisyjną przyjęta przez sejm


Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz przewiduje dodatkowe środki na walkę z zanieczyszczeniami powietrza dla NFOŚiGW. Dokument został przyjęty przez Sejm 6 czerwca 2018 r.

Ustawa przewiduje także opłatę emisyjną w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek paliw takich, jak benzyna silnikowa i olej napędowy. Obowiązek jej uiszczenia ciążyć będzie na producentach i importerach paliw silnikowych. Wprowadzenie opłaty emisyjnej nie będzie skutkować bezpośrednim wzrostem cen dla klientów detalicznych. Środki z tej opłaty stanowić będą przychód NFOŚiGW (85%) i Funduszu (15%).

Fundusz będzie finansował projekty związane z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. W ten właśnie sposób rząd chce zachęcić obywateli, firmy i samorządy do wybierania paliw alternatywnych (m.in. energii elektrycznej, CNG, LNG oraz wodoru), a tym samym doprowadzić do ograniczania niebezpiecznego dla zdrowia smogu. Pieniądze mają trafiać w pierwszej kolejności do miast, gdzie problem zanieczyszczeń komunikacyjnych jest największy.

Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinasowanie z FNT jest bardzo szeroki. Wspierani mogą być m. in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. 

Źródło: ME (op.pb)

Wróć