Prawo

Uszczelnienie systemu podatkowego i odbudowa bazy podatkowej w CIT


Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw podatkowych, który zakłada m.in. odbudowanie źródeł dochodów w CIT.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada m.in. powiązanie miejsca opodatkowania z miejscem uzyskiwania dochodu oraz określa reakcje na konkretne przykłady agresywnej optymalizacji podatkowej. Chodzi przede wszystkim o duże przedsiębiorstwa, głównie międzynarodowe. Stosowane przez nich sposoby unikania opodatkowania to np. nadmierne odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych, kreowanie strat kapitałowych czy fikcyjne usługi niematerialne, realizowane z udziałem podatkowych grup kapitałowych czy kontrolowanych spółek zagranicznych.

Projekt ustawy znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji (link otwiera okno w innym serwisie)

Źródło: MF (op.pb)

Wróć