Wiadomości

VII Ogólnopolska Konferencja Krajowej Izby Biopaliw - "Biopaliwa transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania"


27 września 2018 w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Krajowej Izby Biopaliw - "Biopaliwa transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania". Patronem medialnym wydarzenia był miesięcznik "Paliwa Płynne".
 
W trakcie konferencji przedstawione zostały najbardziej aktualne informacje dotyczące biopaliw, w tym nowe kierunki i wyzwania związane z regulacjami prawnymi, technologiami oraz trendami gospodarczymi i politycznymi, które nieuchronnie towarzyszą na co dzień poszczególnym ogniwom łańcucha dostaw biopaliw tak w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej.  Nie zabrakło, jak zawsze ciekawych wystąpień tematycznych, zaś centralnym punktem tradycyjnie była debata ekspercka w formie dyskusji panelowej z udziałem liderów opinii i przedstawicieli zaangażowanych w legislację biopaliwową, jednostek naukowych i administracji publicznej. Prelekcje wygłosili m.in.: Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii; Zygmunt Gzyra, Prezes KIB; dr Michał Borychowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
(op.pb)

Wróć