Wiadomości

Wicepremier Piechociński o perspektywach rozwoju polskiego i europejskiego rynku motoryzacyjnego

- Wspólna debata środowisk branżowych na temat konkurencyjność polskiego i europejskiego przemysłu motoryzacyjnego na międzynarodowym rynku pozwoli wypracować kierunki działań w tym zakresie - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji „Europejska Motoryzacja”. Spotkanie odbyło się 17 września 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Zdaniem wicepremiera Piechocińskiego kluczowe dla osiągnięcia tego celu jest konsekwentne wdrażanie innowacji, nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. – Chcemy, aby przemysł motoryzacyjny aktywnie korzystał z potencjału polskich instytutów i ośrodków naukowo-badawczych – podkreślił wicepremier. Szef resortu gospodarki zaznaczył również, że MG konsekwentnie wspiera przedsiębiorców działających w tym obszarze. - Jednym z naszych działań w tym zakresie był cykl konferencji pt. „Motoryzacja-Przemysł-Nauka”, w trakcie których zaprezentowana została solidna oferta polskich uczelni i instytutów skierowana do przemysłu motoryzacyjnego – ocenił

Wicepremier Piechociński podkreślił także znaczenie wspieranego przez resort rozwoju szkolnictwa zawodowego, które w przypadku motoryzacji powinno i zaczyna blisko współpracować z konkretnymi producentami. – Będziemy wspierać także inicjatywy ukierunkowane na kreowanie warunków, w których produkowane w Europie samochody mogłyby skutecznie konkurować z importowanymi spoza Europy – dodał.

Zwrócił także uwagę, że w toku dyskusji i rozmów wskazano na potrzebę ustanowienia specjalnego sektorowego programu dla motoryzacji o wielomilionowej wartości. - Branża motoryzacyjna złożyła w NCBiR tzw. studium wykonalności programu sektorowego pn. INNOMOTO, będące formalnym wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego dla motoryzacji – powiedział. - Wartość zgłoszonych wstępnie projektów oceniono na ok. 2 mld zł. W tej sprawie oczekujemy na decyzje NCBiR – dodał.

Wicepremier podkreślił również, że Ministerstwo Gospodarki jest otwarte na współpracę z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną. – Przykładem tego są liczne spotkania przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Gospodarki z organizacjami reprezentującymi różne sektory tej branży, jak również z przedstawicielami zarówno producentów samochodów jaki komponentów motoryzacyjnych – ocenił.

W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni ministrowie m.in. z Czech, Francji i Niemiec oraz członkowie zarządu europejskich koncernów motoryzacyjnych. Prelegenci w swoich wystąpieniach dużo miejsca poświęcili unijnym dyrektywom środowiskowym i ich oddziaływaniu na przemysł motoryzacyjny.   

WIĘCEJ: czytaj w październikowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne”

(oprac. pb)

Wróć