Wiadomości

Więcej ropy i gazu na Podkarpaciu

Badania sejsmiczne przeprowadzone w powiatach sanockim i krośnieńskim potwierdziły przypuszczenia o istnieniu większych złóż ropy i gazu niż dotychczas rozpoznane.

- Nie tylko w Bieszczadach, ale w Karpatach wydobycie tych surowców może niebawem rozpocząć się na znacznie większą niż dotąd skalę – powiedział w Radiu Rzeszów Józef Potera, dyrektor geologii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, oddział w Sanoku. - W dwóch rejonach: Iwonicz-Haczów i Kostarowce-Zachutyń wykonano badania sejsmiczne, które potwierdziły występowanie złóż w głębszych warstwach. I jeszcze w tym roku PGNiG chce rozpocząć realizację dwóch nowych odwiertów - dodał Potera.
Do tej pory w rejonie Podkarpacia odkryto wiele złóż, ale nie wszystkie nadają się do przemysłowego zagospodarowania. Gaz ziemny wydobywany jest przez sanocki oddział PGNiG poprzez ok. 680 odwiertów z 67 złóż we wschodniej i południowej Polsce. Ze względu na możliwości techniczne można to jednak robić tylko do 1200 m, ale obecnie technologia pozwala na eksploatację znacznie głębszych złóż. Eksperci i geolodzy szacują, że do tej pory wykorzystywano istniejące pokłady ropy i gazu maksymalnie w jednej trzeciej.
Państwowy Instytut Geologiczny potwierdza, że na przedgórzu Karpat złoża gazu ziemnego występują w utworach jurajskich, kredowych i mioceńskich. Jest to najczęściej gaz wysokometanowy i niskoazotowy. Udokumentowano 140 mld m3.
W 2008 r. stan wydobywalnych zasobów gazu ziemnego wynosił 140 561 mln m3. Nowo udokumentowane złoża: to m.in. Góra Ropczycka (84,26 mln m3) Grodzisko Dolne (142,33 mln m3), Jeżowe NW (24,74 mln m3), Wola Rokietnicka (109,53 mln m3).
Zasoby zagospodarowanych złóż gazu ziemnego w Polsce na koniec 2008 r. wynosiły 109,35 mld m3, co stanowiło 77,8 proc. ogólnej ilości zasobów wydobywalnych.

(op. zp)


źródło: nowiny24.pl

Wróć